Monika, Šarišské Jastrabie:
Dobrý deň,čo sa dá vyhrať vo výtvarnej súťaži Moje najoblúbenejšie rozprávkové postavičky
10.5.2008 dňa 14:04
Dobrý deň, deti dostávajú rôzne darčeky - vitamíny, hry, farbičky. Závisí to od umiestnenia.
12.5.2008 dňa 15:15