Mária, Hlohovec:
Dobrý deň. Chceme sa zapojiť do súťaže Hviezdičkovia. V priloženom letáku je dotazník, ale na dotazníku nie je miesto s adresou rodiča, kde by sa poslalo venované balenie prípravku. Druhá súťaž je predeti-majú spočítať trojuholníky a zaroveň pripojiť čiarové kódy. My sme kúpili každému dieťaťu po 2 balenia,t.j. 4 balenia naraz. Nevieme, či máme poslať súťaže na dvakrat alebo v jednej obálke / to je výhodnejšie, lebo poštovné sa platí len raz/. Poraďte, prosím, ako to technicky zvládnuť. Ďakujem.
11. 10. 2008 dňa 17:08
Dobrý deň, adresu napíšte na papier a priložte k dotazníku. Samozrejme môžte poslať všetko v jednej obálke.
13. 10. 2008 dňa 10:42