IVANA, Gočovo:
Dobrý den, chcem sa spytať kedy mi príde časopis Klubu zdravia 1/2007?
6. 2. 2007 dňa 22:10
Dobrý deň, časopis jar 2007 sa rozposiela tento týždeň všetkým zákazníkom.
7. 2. 2007 dňa 0:00