Pavol, Rohožník:
Dcera má 16 rokov a trpí opakovanými angínami.Lekár doporučuje vybrať mandle.
Dá sa to liečiť aj homeopatikami? AK áno,
akými.Prosím o bližšie informácie. Ďakujem.
13. 9. 2002 dňa 0:00
Prajem príjemný deň,

ďakujeme za návštevu v spoločnosti Walmark prostredníctvom internetových stránok. Pokúsim sa teraz odpovedať na Vaše otázky a dúfam zároveň, že poskytnuté informácie budú dostatočné.
Treba povedať, že na vzniku angíny sa podieľa viacero faktorov, ktoré sú navzájom prepojené. Ako prvotná príčina sa uvádza pôsobenie vírusu, ktorý sa u oslabených jedincov pomnoží v bunkách slizníc alebo sám oslabí imunitný systém a vytvorí priestor pre baktérie ako sú napríklad Streptokoky, ktoré vyvolávajú zápaly mandlí. Vo väčšine prípadov je zápal mandlí pomerne ľahko zvládnuteľný pri dodržaní určitých postupov terapie. Avšak u niektorích jedincov síce môže dôjsť k vyliečeniu zápalu, ale dochádza k častým recidívam a opakovaným zápalom. Je to spôsobené tým, že baktérie si vytvárajú ložiska priamo v tkanive mandlí a odolávajú liečbe, využijú každé oslabenie organizmu na to aby vyvolali zápal. Dochádza k chronickému zväčšeniu mandlí. K týmto stavom často dôjde po nesprávnej terapii ATB - paušálne nasadenie ATB bez kultivácie, vznik rezistencie baktérii na ATB, nedodržanie zásad liečby ATB pacientom - vybratie celej dávky v danom množstve a pravidelných intervaloch. Na to či vybrať mandle pri opakujúcich sa zápaloch sú rôzné názory aj medzi lekármi. Zástancovia vybratia operujú s faktom, že stála prítomnosť baktérii a produkcia výlučkov ohrozuje srdce, obličky a iné orgány. Odporcovia tvrdia, že vybraním mandlí sa odstráni bariéra, ktorá zabraňovala prieniku agensov do dýchacích ciest.
Niektorý lekári odporúčajú použiť homeopatiká v tzv. prvej fáze-vírusovej pri prvých náznakoch a to napríklad Osciloccocinum. Pri prejavoch mierného sčerveňania mandlí a zvýšenej teplote napríklad Belladona. Aj pri použití týchto homeopatik netreba zabudnúť na výter z povrchu mandlí a následnu kultiváciu. Podľa výsledku lekár nasadí tie najvhodnejšie ATB, popritom je vhodné dodávať do traviaceho traktu Acidophilus, ktorý pomáha obnovovať narušenú mikroflóru v čreve po liečbe ATB. Je dôležité podporovať imunitný systém dostatočnými dávkami vitamínov a iných cenných látok, vhodný je napríklad Imuno Spektrum, Megacéčko a iné. Tieto prípravky sa doporučujú užívať aj preventívne v jesennom , zimnom a predjarnom období a takisto počas rekonvalscencie po liečbe zápalu mandlí.
Osobne si myslím, že chronicky opakujúce sa zápaly mandlí spojené s ich zväčšením a tvorbou hnisavých plakov a ložísk nie sú vhodnou indikáciou pre homeopatiká. Tu treba naozaj skôr uvažovať o možných rizikách ponechania tohto stavu a pristúpiť buď k ich vybratiu alebo skúsiť terapiu v podobe vyšších dávok ATB dlhšiu dobu, kedy môže dôjsť k redukcii zväčšených mandlí a k zníženiu frekvencie zápalov(túto metódu odporúčajú niektorí odborníci). Myslím si, že Váš lekár má pre svoje stanovisko dôvod a treba mu veriť.Ja sa prikláňam k tomuto názoru aj na základe vlastnej skúsenosti.
Prajem Vám všetko dobré a teším sa na skoré stretnutie.
20. 9. 2002 dňa 0:00