Janette, Stará Ľubovňa:
Ďakujem za odpoveď.A prajem mnoho pracovných úspechov.
17. 9. 2006 dňa 13:41
dňa