Kilian, Prašice:
chýba ,prosím údaj o obsahu polyfenolov
3. 4. 2010 dňa 9:09
dňa