JARMILA, RUDNANY:
ako mam zbierat body (WK)
29. 3. 2008 dňa 13:08
Dobrý deň, body sa zbierajú nasledovne: z výrobkov zakúpených na dobierku alebo v lekárni vystrihnite alebo odlepte čiarové kód, nalepte na čistý papier, dopíšte svoje ID číslo a ostatné identifikačné údaje a pošlite na adresu Klubu zdravia. Po príchode k nám vám budú kódy napočítané na vaše konto a výpis o stave vám bude zalaný buď mailovou poštou alebo listovou zásielkou.
31. 3. 2008 dňa 7:55