Emília, Banská Bystrica:
Ako mám použiť členskú kartu?
23. 1. 2007 dňa 11:02
Dobrý deň, členskú kartu Klubu zdravia je možné použiť u zmluvných partnerov Klubu zdravia, ktorých nájdete v časopise Klub zdravia alebo na internetovej stránke Klubu zdravia.
24. 1. 2007 dňa 0:00