georgeta, Bucharest (Geolocation):
AAsi pred 2 týždňami som u Vás objednal Arthostop krém, zatiaľ nebola vybavená aq ani medzi mojimi objednávkami sa nenachádza. Oznámte mi, či táto objednávka k Vám "dorazila".
4. 10. 2011 dňa 9:09
dobrý deň, vystavili ste si cez internet objednávku, ale s nulovou hodnotou. Treba objednávku spracovať znovu.
6. 10. 2011 dňa 16:17