Calcium 500 g Pharmavit

OTC voľnopredajný liek

Calcium 500 g Pharmavit

Priemerné hodnotenie
Hodnotené: ?x
Ohodnoťte tento produkt

Šumivé tablety citrónovej príchuti s obsahom vápnika.

  • balenie
  • zloženie
  • dávkovanie
  • upozornenia

  Balenie a ceny

  balenie Bežná cena Vaša cena Pridať
  do košíka

  Všetky ceny sú vrátane DPH

  Calcii carbonas 1 250 mg (zodpovedá calcium 500 mg), riboflavini natrii phosphas 0,2 mg.

  Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

  Dospelým sa obvykle podáva jedna tableta dvakrát až trikrát denne. Pri osteoporóze býva obvyklá úvodná dávka dvakrát denne dve tablety, po niekoľkých týždňoch možno túto dávku znížiť.

   

  Deťom a mladistvým od 5 do 24 rokov sa obvykle podáva jedna tableta jedenkrát denne, pri ťažkých deficienciách vápnika dve až tri tablety denne.

   

  Spôsob podávania: tableta sa rozpustí v pohári vody, roztok sa po úplnom rozpustení tablety vypije.

  Odporúča sa užívať počas jedla alebo bezprostredne po jedle.

  Podávanie lieku môže byť dlhodobé.

  CALCIUM 500 mg PHARMAVIT sa zvyčajne dobre znáša. Môžu sa však objaviť gastrointestinálne problémy (nechutenstvo, tlak v epigastriu, obstipácia). Môžu sa vyvinúť alergické reakcie: exantém, pruritus, edém tváre, poruchy dýchania.

  Charakteristika

  SÚHRN  CHARAKTERISTICKÝCH  VLASTNOSTÍ  LIEKU

  1. Názov lieku  CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

  2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
  Calcii carbonas 1 250 mg (zodpovedá calcium 500 mg), riboflavini natrii phosphas 0,2 mg. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

  3. Lieková forma  Šumivá tableta.
  Popis: svetložltá, plochá, mramorovaná, okrúhla tableta s pórovitým povrchom,  citrónovou chuťou a vôňou.

  4. Klinické údaje

  4.1 Terapeutické indikácie
  CALCIUM 500 mg PHARMAVIT je indikovaný na prevenciu, adjuvantnú liečbu alebo liečbu pri zvýšených nárokoch na prísun vápnika, používa sa v období tehotenstva, dojčenia, u detí v období rastu, na prevenciu postmenopauzálnej osteoporózy a osteoporózy z iných príčin, ako adjuvans špecifickej terapie pri osteomalácii a rachitíde, pri alergiách, tetanii, latentnej tetanii a zníženom obsahu vápnika v kostnom tkanive. Podporuje hojenie zlomenín. Riboflavín (vitamín B2) má podporný význam.

  4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
  Dospelým sa obvykle podáva jedna tableta dvakrát až trikrát denne. Pri osteoporóze býva obvyklá úvodná dávka dvakrát denne dve tablety, po niekoľkých týždňoch možno túto dávku znížiť. Deťom a mladistvým od 5 do 24 rokov sa obvykle podáva jedna tableta jedenkrát denne, pri ťažkých deficienciách vápnika dve až tri tablety denne.
  Spôsob podávania: tableta sa rozpustí v pohári vody, roztok sa po úplnom rozpustení tablety vypije. Odporúča sa užívať počas jedla alebo bezprostredne po jedle. Podávanie lieku môže byť dlhodobé.

  4.3 Kontraindikácie
  Absolútnou kontraindikáciou je precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok lieku, hyperkalciémia (napr. hyperparatyreóza, predávkovanie vitamínu D, kostné metastázy), mnohopočetný myelóm, ťažká insuficiencia obličiek, nefrolitiáza alebo ťažká hyperkalcinúria.

  4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
  Pri miernej hyperkalcinúrii a chronickej insuficiencii obličiek je potrebné monitorovať množstvo vylúčeného kalcia a podľa potreby znížiť alebo vysadiť ďalšie podávanie lieku. Pri kombinácii s väčším množstvom vitamínu D ako 1 000 I.U. nesmie celodenná dávka lieku prevýšiť dve tablety a je potrebné sledovať vylučovanie vápnika močom.

  4.5 Liekové a iné interakcie
  Perorálne podávané soli vápnika vytvárajú s perorálne podávanými tetracyklínmi nerozpustné cheláty, absorpcia a účinnosť tetracyklínu aj kalcia sa podstatne znižuje. To isté platí pre kanamycín. Je potrebné sa vyhnúť takejto kombinácii liečiv. Pokiaľ je podávanie oboch liečiv nevyhnutné, musí byť medzi perorálnym podávaním vápnika a tetracyklínu interval najmenej tri hodiny. Soli vápnika zvyšujú účinnosť a toxicitu digitalisových glykozidov. Fluorid sodný (NaF) vytvára so soľami kalcia ťažko rozpustný a ťažko vstrebateľný fluorid vápenatý (CaF2). Vápnik znižuje absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch. Vstrebávanie vápnika zhoršuje: kyselina fytová, kyselina šťavelová, soli horčíka, soli draslíka a soli sodíka. Súčasné podávanie vitamínu D zvyšuje riziko hyperkalciémie.

  4.6 Gravidita a laktácia
  Vápnik aj riboflavín predstavujú normálne a potrebné zložky potravy a ich potreba je v období gravidity a dojčenia zvýšená. V období gravidity a dojčenia môže žena užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT iba pod lekárskym dohľadom.

  4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť  vozidlá a obsluhovať stroje
  CALCIUM 500 mg PHARMAVIT nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

  4.8 Nežiaduce účinky
  CALCIUM 500 mg PHARMAVIT sa zvyčajne dobre znáša. Môžu sa však objaviť gastrointestinálne problémy (nechutenstvo, tlak v epigastriu, obstipácia). Môžu sa vyvinúť alergické reakcie: exantém, pruritus, edém tváre, poruchy dýchania.

  4.9 Predávkovanie
  Veľmi vysoké dávky kalciových solí môžu po intravenóznom podaní vyvolať hyperkalciémiu. S vápnikom vo forme šumivých tabliet neprichádza predávkovanie do úvahy. Príznaky hyperkalciémie: anorexia, nauzea, zvracanie, obstipácia, abdominálne bolesti, v ťažkých prípadoch srdcové arytmie a kóma. Liečenie hyperkalciémie vyžaduje predovšetkým zníženie koncentrácie vápnika v krvi. Predávkovanie riboflavínom nebolo zaznamenané.

  5. Farmakologické vlastnosti

  5.1 Farmakodynamické vlastnosti
  Farmakoterapeutická skupina: minerálne doplnky, uhličitan vápenatý
  ATC kód: A12AA04
  CALCIUM 500 mg PHARMAVIT je liek s obsahom vápnika.
  Vápnik je základným prvkom potrebným pre fyziologické funkcie organizmu. Je nevyhnutný pre funkciu nervového systému, kostrových aj hladkých svalov a pre stavbu a funkciu kostí a zubov. Má základný význam pre funkciu srdca, obličiek, pre respiračné funkcie, krvnú koaguláciu a permeabilitu membrán vrátane kapilárnych. Je dôležitým aktivátorom množstva enzýmov a aktivátorov. Riboflavín je vo fosforylovanej forme zložkou rôznych oxidoredukčných enzýmov.

  5.2 Farmakokinetické vlastnosti
  Vápnik: z čreva sa absorbuje asi tretina z celkového množstva perorálne podaného kalcia. Výška absorbovaného podielu závisí od prítomnosti metabolitov vitamínu D, pH črevného lumenu a od ďalších dietetických faktorov. Absorbovaný podiel sa zvyšuje u pacientov s nedostatkom kalcia a pri diéte s nízkym obsahom kalcia. U pacientov s hypochlórhydriou a achlórhydriou je absorpcia kalcia z karbonátu znížená. Po absorpcii sa cca 45% kalcia viaže na bielkoviny krvnej plazmy, cca 95% voľného kalcia je v ionizovanej forme. Vápnik sa vylučuje predovšetkým močom, značný podiel sa reabsorbuje v tubuloch. Časť podaného kalcia sa vylučuje stolicou ako neabsorbovaný podiel, žlčou a pankreatickým sekrétom. Kalcium prestupuje placentárnou bariérou a vylučuje sa taktiež do materského mlieka. Bežný denný príjem vápnika sa obvykle pohybuje okolo 1,0 g.

  Riboflavín: dobre sa  absorbuje a distribuuje do orgánov a tkanív, jeho eliminácia je však rýchla. Denná potreba sa pohybuje okolo 1,5 mg.

  5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
  Calcii carbonas je látka, ktorá je dlhé roky klinicky používaná a nové experimentálne údaje nie sú k dispozícii.

  6. Farmaceutické informácie

  6.1 Zoznam pomocných látok
  Acidum citricum anhydricum, natrii hydrogencarbonas, macrogolum, saccharinum natricum, aroma citri.

  6.2 Inkompatibility
  Nie sú známe.

  6.3 Čas použiteľnosti
  24 mesiacov.

  6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
  Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

  6.5 Druh obalu a obsah balenia
  Obal: polypropylénová tuba s polyetylénovým uzáverom a vloženým vysúšadlom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.
  Balenie: 20 šumivých tabliet
  Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

  6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu
  Žiadne zvláštne požiadavky.
  Všetky nepoužité lieky  alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

  7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
  WALMARK a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

  8. Registračné číslo
  39/0305/94-S


  Z limitovanej edície odporúčame

  ShopRoka 2017   ShopRoka 2016

   

  Vytlačiť


  Walmark a.s., Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ostravě , oddíl B, vložka 2501, IČO: 00536016, DIČ: 4020078216
  Informácie pre platbu kartou:
  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.