👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Septofort
OTC voľnopredajný liek

Septofort

Lieči príčinu bolesti v krku

€5,49
Pridať do košíka
Dočasne vypredané.

Ničí vírusy a široké spektrum baktérií. Slúži ako prevencia i liečba infekcií v ústach a hrdle: afty, zápaly ďasien, jazyka či nosohltanu. Slúži tiež ako dezinfekcia po operáciách v ústach a krku.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU SEPTOFORT 2 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU
Jedna pastilka obsahuje chlorhexidini digluconas 2 mg.

3. LIEKOVÁ FORMA
Tvrdé pastilky.
Svetlozelené, okrúhle pastilky charakteristickej mätovej vône a chladivej, mätovej, mierne sladkej chuti.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Septofort 2 mg sa používa na prevenciu a pomocnú liečbu gingivitídy, na lokálne liečenie infekcií ústnej dutiny a horných dýchacích orgánov, áft, mykóz, stomatitídy vyvolanej zubnými protézami, glositídy, tonzilitídy, na udržiavanie ústnej hygieny po tonzilektómii, extrakcii zubov a na adjuvantnú liečbu rôznych chorôb ústnej dutiny spojených s eróziami (lichen, pemfigoid a pod.).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Septofort 2 mg je vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 5 rokov, mladším deťom sa nepodáva kvôli riziku vdýchnutia pastilky.
Dospelí používajú jednu pastilku 3-4 krát denne, deťom od 12 rokov a mladistvým sa podáva jedna pastilka 3 krát denne, deťom od 5 do 12 rokov 2 krát denne polovica až jedna pastilka.
Pastilky sa používajú v odstupe aspoň 2 hodín, užívajú sa po jedle, nechajú sa voľne rozpustiť v ústach. Po použití pastilky sa 1 až 2 hodiny nesmie jesť, piť a používať zubná pasta.
Príznaky zápalu sa zmiernia a vymiznú väčšinou počas niekoľkých dní, napriek tomu je potrebné v používaní pastiliek pokračovať ešte 2-3 dni, aby sa predišlo recidívam.

4.3 Kontraindikácie
Septofort 2 mg je kontraindikovaný pri veľmi zriedkavej precitlivenosti na akékoľvek zložky lieku, pri fenylketonúrii a u detí do 5 rokov.

4.4 Špeciálne upozornenia
Bez zvláštnych upozornení.

4.5 Liekové a iné interakcie
Chlorhexidín je inkompatibilný s aniónovými látkami, ktoré tvoria zložku bežných zubných pást. Preto je potrebné používať zubnú pastu a Septofort 2 mg s patričným časovým odstupom.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie
V súčasnosti nie sú dostupné informácie o tom, že by chlorhexidín v používaných dávkach poškodzoval vývoj plodu u človeka. Nie je známe, či sa chlorhexidín vylučuje do materského mlieka. Počas gravidity a v období laktácie sa Septofort 2 mg môže používať iba vtedy, pokiaľ sú na to vážne dôvody.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky
Po dlhodobom používaní lieku Septofort 2 mg sa môže vyvinúť žltohnedé zafarbenie zubov a jazyka, ktorému sa dá čiastočne zabrániť pravidelným energickým čistením zubov. Hnedé sfarbenie zubov môže pretrvávať aj po ukončení liečby liekom Septofort 2 g. Na začiatku terapie sa môže objaviť prechodná porucha vnímania chuti a pálivý pocit na jazyku, ktorý vymizne spontánne počas ďalšieho používania. U osôb neznášajúcich sorbitol môže liek vyvolať hnačku. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, erytém, exantém, pruritus, dyspnoe, edém tváre.

4.9 Predávkovanie
Chlorhexidín sa z tráviaceho ústrojenstva zle absorbuje. Celkový účinok je nepravdepodobný, môže sa prejaviť po užití veľkého množstva liečiva. V tomto prípade je potrebné urobiť výplach žalúdka a podať neutralizujúce látky - mlieko, vaječný bielok, roztok želatíny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum, antiseptikum a dezinficiens
ATC kód R02AA05.
Chlorhexidín je biguanidové antiseptikum s baktericídnymi a bakteriostatickými účinkami na široké spektrum grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií.
Inhibuje rast mykobaktérií. Niektoré druhy Pseudomonas sp. a Proteus sp. sú menej vnímavé.
Chlorhexidín pri izbovej teplote nepôsobí na spóry. Chlorhexidín pôsobí inhibične aj proti niektorým vírusom a pliesňam.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Chlorhexidín sa pri rozpúšťaní pastilky pozvoľna uvoľňuje do tekutiny v ústnej dutine. Perorálne podaný glukonát chlorhexidínu sa z tráviaceho ústrojenstva veľmi zle absorbuje. Po p.o. podaní 300 mg látky dosahuje glukonát chlorhexidínu maximálnu hladinu v plazme (cca 0,2 μg/g) do 30 minút a zistiteľné množstvo v plazme zotrváva počas 12 hodín po podaní. Asi 90 % p.o. podanej látky sa neabsorbované vylučuje stolicou, menej ako 1% sa vylúči močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Chlorhexidín je látka, ktorá je už dlhé roky používaná v klinickej praxi a nové experimentálne údaje nie sú k dispozícii.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Sorbitolum, aroma menthae piperitae, aspartamum, magnesii stearas, viride compositum 600938 (Flavum quinolini - E 104 + ceruleum protectum V - E 131), maydis amylum.

6.2 Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti
24 mesiacov.

6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25ºC na suchom mieste, chrániť pred vlhkom a svetlom.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
PVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová skladačka so slovenským textom.
Balenie: 12, 24 pastiliek

6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Pastilky sa nechajú voľne rozplynúť v ústach.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Walmark a.s., Oldřichovice 44, Třinec, Česká republika.

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:
69/0289/94-S

Chlorhexidini digluconas             2,0 mg