Krvný obeh je tvorený cievami a srdcom. Krvný obeh delíme na tzv. malý a veľký.