Svaly v našom tele hrajú dôležitú úlohu, umožňujú nám tiež pohyb. Práve pohybom dochádza k posilneniu svalov. Nenechajte svoje svaly ochabnúť a venujte im dostatok posilňovania, pretiahnutia aj správnej výživy.