Všetky formy vitamínu E sú účinné pri prevencii Alzheimerovej choroby

Všetky formy vitamínu E sú účinné pri prevencii Alzheimerovej choroby

Publikované: 09.07.2012

Zobrazenie: 0

Kombinácia rôznych foriem vitamínu E môže byť účinná pri prevencii kognitívnych porúch v pokročilom veku.

Štúdie sa zúčastnilo 232 osôb vo veku nad 80 rokov. Na začiatku štúdie boli všetci pacienti bez príznakov demencie. Po šiestich rokoch bola Alzheimerova choroba diagnostikovaná v 57 prípadoch. Krvné testy vykonané na začiatku štúdie boli zamerané na rozbor všetkých ôsmych komponentov vitamínu E. Osoby s vyššou hladinu vitamínu v krvi boli v porovnané s tými, ktorým boli namerané nižšie hodnoty. Skúmalo sa, či bola miera vývoja demencie v oboch skupinách rovnaká.

Štúdia preukázala, že u pacientov s vyššími hodnotami všetkých foriem vitamínu E v krvi bolo menšie riziko výskytu Alzheimerovej choroby v porovnaní s pacientmi s nižšími hodnotami. Po zohľadnení zmätočných údajov bolo riziko znížené o 45 – 54 percent v závislosti od komponentu vitamínu E.

 

Zdroj: High plasma levels of vitamin E forms and reduced Alzheimer's disease risk in advanced age
Journal of Alzheimer's Disease (JAD), 5. júla 2010, DOI: 10.3233/JAD-2010-091450
Autori: Francesca Mangialasche, Miia Kivipelto, Patrizia Mecocci, Debora Rizzuto, Katie Palmer, Bengt Winblad, Laura Fratiglioni