Kyselina listová môže mať vplyv na vývoj reči u malých detí

Kyselina listová môže mať vplyv na vývoj reči u malých detí

Publikované: 25.05.2012

Zobrazenie: 0

Kyselina listováNová štúdia uvádza, že výhody užívania výživových doplnkov obsahujúcich kyselinu listovú počas tehotenstva nemusia súvisieť len s predchádzaním rôznym vývojovým chybám plodu, ale môžu znižovať aj riziko závažného oneskorenia vo vývoji reči u detí do troch rokov.

Štúdia s 38 954 nórskymi deťmi ukázala, že deti matiek, ktoré v období okolo počatia užívali kyselinu listovú (či už samostatne, alebo v kombinácii s inými výživovými doplnkami), mali nižšie riziko oneskorenia v súvislosti s vývojom reči (v porovnaní s deťmi matiek, ktoré kyselinu listovú neužívali).

Obrovským množstvom štúdií bola preukázaná súvislosť medzi deficienciou kyseliny listovej a vznikom vrodených chýb plodu (rozštep chrbtice, anencefalia). Táto nová štúdia poukazuje na ďalšie výhody užívania kyseliny listovej v priebehu tehotenstva. Štúdia analyzovala dáta u detí, ktoré sa narodili pred rokom 2008. Vedci sa zamerali na obdobie 4 týždne a 8 týždňov po počatí v súvislosti s užívaním kyseliny listovej matkami týchto detí. Zistilo sa, že 0,9 % detí, ktorých matky neužívali v tomto čase žiadne výživové doplnky, malo závažné oneskorenie vo vývoji reči. Podobné výsledky boli pozorované u detí matiek, ktoré v sledovanom období síce užívali výživové doplnky, ale tieto kyselinu listovú neobsahovali.

Zdroj: JAMA, 2011, Volume 306, Issue 14, Pages 1566 - 1573

Autori: C. Roth, P. Magnus, S. Schjolberg et al: „Folic Acid Supplements in Pregnancy and Severe Language Delay in Children“