Horčík má pozitívny vplyv na krvný tlak

Horčík má pozitívny vplyv na krvný tlak

Publikované: 18.05.2012

Zobrazenie: 0

Hořčík má pozitivní vliv na krevní tlakPodľa výsledkov novej meta-analýzy urobenej vo Veľkej Británii môžu výživové doplnky obsahujúce horčík prispieť k malému, ale klinicky významnému zníženiu krvného tlaku.

Ako uviedli výskumníci z univerzity v Herdfordshire v časopise European Journal of Nutrition, dáta získané z 22 štúdií urobených s výživovými doplnkami obsahujúcimi horčík ukázali, že tento minerál môže znižovať systolický i diastolický krvný tlak o 3 resp. 4 mmHg.

„Zdá sa, že suplementácia horčíkom vedie k malému, ale klinicky významnému zníženiu krvného tlaku a tento účinok stojí za ďalšie preskúmanie vo väčšej klinickej štúdii,“ uviedli autori meta-analýzy.  

Minerály a mozgová mŕtvica

Dobre známy je význam správnej stravy u osôb s vyšším rizikom ochorení srdca a ciev, a najmä vzťah medzi nadmernou konzumáciou sodíka a vysokým krvným tlakom. Naopak, podľa niektorých observačných štúdií má konzumácia horčíka, vápnika a draslíka na hypertenziu opačný, teda pozitívny vplyv.

Medzi zdroje horčíka v strave patrí zelená listová zelenina, mäso, celozrnné potraviny, orechy a mlieko. Predchádzajúce štúdie ukazujú, že príjem horčíka v dospelej populácii je väčšinou nižší, než je odporúčaná denná dávka (320 mg horčíka u žien a 420 mg u mužov).

Vedci z Karolinska Institutet v Štokholme uviedli nedávno v časopise American journal of clinical nutrition, že podľa informácií zozbieraných zo 7 prospektívnych štúdií  vedie každé zvýšenie denného príjmu horčíka o 100 mg k zníženiu rizika mŕtvice o 9 %. 

Meta-analýza

Kass a jeho spolupracovníci analyzovali dáta z 22 štúdií, ktorých sa zúčastnilo 1 173 osôb. Horčík užívali v dávkach od 120 do 973 mg a dĺžka trvania štúdií bola v rozmedzí od 3 do 24 týždňov. Získané dáta celkovo poukázali na to, že suplementácia horčíkom je spojená so znížením systolického tlaku o 3 – 4 mmHg a znížením diastolického tlaku o 2 – 3 mmHg. Najlepšie výsledky boli pozorované pri dávke viac ako 370 mg denne.

Podľa informácií z klinických štúdií na liečivá sa považuje zníženie systolického krvného tlaku o 0,8 – 2 mmHg za klinicky významné pre zníženie výskytu koronárnych ochorení, zlyhania srdca a mozgovej mŕtvice.

„Klinický význam zníženia tlaku, ku ktorému dochádza podľa tejto meta-analýzy, je potenciálne veľmi významný,“ uviedli autori.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je definovaný systolickým a diastolickým krvným tlakom vyšším než 140 a 90 mmHg, a je hlavným rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych ochorení – chorôb, ktoré sú príčinou takmer 50 % úmrtí v Európe a ich finančný dopad na ekonomiku v EÚ sa odhaduje na 169 biliónov eur ročne.

Zdroj: European Journal of Clinical Nutrition
Publikované online pred vydaním tlačenej verzie, doi:10.1038/ejcn.2012.4
Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis”
Authors: L. Kass, J. Weekes, L. Carpenter