Omega-3 mastné kyseliny môžu posilniť funkciu pľúc počas športu

Omega-3 mastné kyseliny môžu posilniť funkciu pľúc počas športu

Publikované: 27.12.2011

Zobrazenie: 0

Podľa novej štúdie môžu doplnky stravy  obsahujúce omega-3 mastné kyseliny zlepšiť funkciu pľúc športovcov počas cvičenia a po cvičení. U skúsených amatérskych zápasníkov bolo po 12 týždňoch suplementácie a tréningov zaznamenané zlepšenie v mnohých meraných parametroch kapacity pľúc, včítane objemu pľúc.

Do štúdie bolo zaradených 40 amatérskych zápasníkov – nefajčiarov. Priemerný vek bol 18,6 rokov a priemerný BMI 22,75 kg/m2. Účastníci boli náhodne zaradení do jednej zo štyroch skupín: experimentálna skupina, ktorá absolvovala výcvik a užívala omega-3 mastné kyseliny (1 000 mg omega-3 obsahujúcej 180 mg EPA a 120 mg DHA), skupina dostávajúca placebo, aktívna kontrolná skupina (tréning plus placebo) a neaktívna kontrolná skupina (omega-3 bez tréningu).

Na konci štúdie bolo v skupine užívajúcej omega-3 mastné kyseliny (plus tréning) preukázané zlepšenie v parametri „jednosekundová vitálna kapacita“ (FEV1) o 41 percent a v parametri usilovnej vitálnej kapacity (FVC) o 53 percent v porovnaní s ostatnými skupinami.

Zdroj: Journal of Science and Medicine in Sport
March 2010, Volume 13, Issue 2, Pages 281-286
“The effects of omega-3 supplementation on pulmonary function of young wrestlers during intensive training”
Autori: B. Tartibian, B.H. Maleki, A. Abbasi