WALMARK zverejnil predbežné údaje o svojom obrate za rok 2005

WALMARK zverejnil predbežné údaje o svojom obrate za rok 2005

Publikované: 27.01.2006

Zobrazenie: 0

Rozhodnutie orientovať sa na farmaceutickú výrobu sa ukázalo ako správne

Třinecký výrobca doplnkov stravy a voľne predajných liekov, akciová spoločnosť WALMARK dosiahla za kalendárny rok 2005, podľa predbežných výsledkov, zo skupiny svojich podnikov, konsolidovaný obrat vo výške 2,2 mld. Kč. Je to o 29 % menej, než v roku 2004. Tržby samotnej materskej spoločnosti WALMARK, a.s., Třinec za predaj výrobkov, tovaru a služieb (bez vplyvu zmeny stavu zásob) dosiahli v roku 2005 úroveň 1,3 mld. Kč. To je o 34 % menej, než v roku predchádzajúcom. Medziročný pokles obratu skupiny podnikov i materskej spoločnosti WALMARK bol  spôsobený výhradne  ukončením výroby nealkoholických nápojov v súvislosti s divestíciou významnej časti nápojovej divízie v závere roka 2004. Firma, ktorá dovtedy realizovala polovicu svojich výnosov výrobou a predajom nápojov, sa koncom roka 2004 rozhodla orientovať len na výrobu doplnkov stravy a liekov. Generálny riaditeľ Tomáš Macura uviedol: „Obrat za rok 2005 bol generovaný prakticky len tržbami farmaceutickej divízie za predaj doplnkov stravy a voľne predajných liekov. Tie sa medziročne zvýšili o ¼. Predpokladáme, že rýchly rast farmaceutickej divízie umožní celkom kompenzovať absenciu tržieb z predaja nápojov do konca roka 2007.“

Firma dnes operuje prostredníctvom vlastných pobočiek v siedmich európskych štátoch (Česko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva) a do osemnástich ďalších krajín svoje výrobky exportuje prostredníctvom lokálnych distributérov. „Vlani sa nám podarilo zvýšiť predaj našich farmaceutických výrobkov vo všetkých záujmových teritóriách. Medziročné nárasty predajov predstavovali v ČR 10 %, v SR 5 %, v Poľsku 23 %, Rumunsku 53 %, na Ukrajine 180 % a v Maďarsku dokonca viac ako 400 %. Litovská pobočka začala svoju obchodnú činnosť až v roku 2005, takže medziročné porovnanie chýba. Export do všetkých ostatných štátov sa medziročne zvýšil o 10 %,“ hovorí Roman Kantor, riaditeľ divízie farmácie. Potvrdením medzinárodnej pôsobnosti skupiny podnikov WALMARK je skutočnosť, že vďaka akcelerácii zahraničných aktivít vlani prvýkrát presiahli tržby realizované na zahraničných trhoch tržby dosiahnuté v tuzemsku. Ich podiel na konsolidovanom obrate za rok 2005 dosiahol 52 %.

Spoločnosť, ktorej strategickým cieľom je stať sa do roku 2007 najväčším výrobcom doplnkov stravy v regióne strednej a východnej Európy, je už teraz lídrom v tomto segmente na národných trhoch ČR, SR, Poľska, Rumunska a Bulharska.

Dynamickým rastom si WALMARK udržuje vysokú finančnú stabilitu a nezávislosť. Podiel cudzích zdrojov v bilancii firmy je nižší než 50 %. Dobré finančné zdravie WALMARKu konštatovala aj ratingová agentúra CRA (od januára 2006 súčasť svetovej ratingovej agentúry Moody ' s Investors Service), ktorá v polovici roka 2005 zvýšila WALMARKu dlhodobý medzinárodný rating o 1 stupeň na úroveň Baa. Vo svojom hodnotení zohľadnila aj zmenu charakteru podnikania firmy, orientáciu na farmaceutickú výrobu.

„Skupina podnikov WALMARK zamestnávala na konci roku 2005 846 zamestnancov, z toho materská spoločnosť 416 osôb. Rozšírenie výrobného závodu v Třinci koncom vlaňajšieho  roka a stavba nového logistického centra v Českom Těšíne, ktorá bude realizovaná do konca I. polroka, prinesie v tomto roku regiónu zhruba 3 desiatky nových pracovných miest,“ povedal generálny riaditeľ Tomáš Macura.

WALMARK tohto roku prechádza z kalendárneho na tzv. hospodársky rok v trvaní od 1.6. do 31.5. nasledujúceho roka. Oficiálnu štatutárnu aj konsolidovanú účtovnú závierku bude WALMARK spracovávať až podľa stavu k dátumu 31.5.2006. Perióda hospodárskeho roka lepšie odráža sezónny charakter farmaceutickej výroby.

Dynamika rastu v jednotlivých krajinách
(obrat za január – december 2004/2005 v mil. Kč)