Priaznivý vplyv vápnika a vitamínu D na kosti dospievajúcich dievčat

Priaznivý vplyv vápnika a vitamínu D na kosti dospievajúcich dievčat

Publikované: 11.11.2011

Zobrazenie: 0

Doplnky s obsahom vápnika a vitamínu D môžu podporovať zdravie kostí dievčat, ktoré prechádzajú pubertou a potenciálne znížiť riziko osteoporózy v ich neskoršom veku. Austrálski vedci uvádzajú, že doplnok s obsahom 800 mg vápnika a 400 IU vitamínu D3 vedie k významnému zvýšeniu kostnej hustoty a pevnosti.

Osteoporóza je charakterizovaná nízkou hustotou kostnej hmoty, čo vedie k zvýšeniu rizika zlomenín, predovšetkým bedier, chrbtice a zápästí. Odhaduje sa, že osteoporózou trpí 75 miliónov ľudí v Európe, USA a Japonsku.  Ženy majú štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku osteoporózy než muži.

Štúdie sa zúčastnilo 20 párov identických dvojčiat a náhodne boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina užívala vitamín D a vápnik, druhá skupina dostávala placebo počas šiestich mesiacov.

Hustota kostí sa merala pomocou kvantitatívnej počítačovej tomografie a potvrdila, že kombinácia vápnika a vitamínu D je spojená so zvýšenou hustotou kostnej hmoty a kostnej pevnosti holennej a ramennej kosti.

Pevnosť holennej a ramennej kosti sa zlepšila o 4 – 66 % v závislosti od konkrétneho miesta merania kosti.

Zdroj: Osteoporosis International
February 2011, Volume 22, Issue 2, Pages 489-98
“Calcium and vitamin-D supplementation on bone structural properties in peripubertal female identical twins: a randomised controlled trial”
Autori: D.A. Greene, G.A. Naughton