👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Walmark rozširuje svoje výrobné kapacity

Walmark rozširuje svoje výrobné kapacity

Publikované: 17.10.2005

Zobrazenie: 2

Třinecký výrobca doplnkov stravy a liekov dokončil dostavbu priestorov svojho výrobného závodu v Třinci. Súčasťou nových priestorov farmaceutického závodu, zodpovedajúceho normám SVP (správna výrobná prax), ktorý je nositeľom titulu Stavba roku 2003 (udelenou v kategórii stavby komerčného charakteru mestom Třinec), je nová výrobná hala na výrobu tabliet a laboratórium na priebežnú výrobnú kontrolu.

Rozšírenie výrobných priestorov prinesie zlepšenie výrobných procesov a skvalitnenie medzioperačných postupov z dôvodu SVP. Riaditeľ výroby a logistiky Miroslav Haratek povedal: „ Výrobnú kapacitu budeme zvyšovať postupne. V novembri začneme skúšobnú prevádzku, v rámci ktorej sa urobí meranie hluku, osvetlenie, validácia a všetky postupy podľa SVP. Počítame s okamžitým nárastom výroby poťahovaných tabliet zhruba o 50 %. Cieľovým stavom je zvýšenie kapacity výroby tabliet o 100 % a predpokladáme, že pri zachovaní súčasného rastu obratu ju dosiahneme v priebehu roka 2007.“

Ešte do konca tohto roka sa zvýši počet zamestnancov v prevádzke pevných tabletových foriem o 6 ľudí. V priebehu nasledujúcich 2 rokov postupne dôjde k vytvoreniu 7 nových pracovísk, ktoré v 3-zmennej prevádzke znamenajú 21 nových pracovných miest. „Nové miesta obsadíme pracovníkmi, ktorí už u nás pracovali v divízii farmácie a z dôvodov sezónnosti výroby nie sú teraz zaradení medzi kmeňových zamestnancov, alebo zamestnancov našej bývalej divízie potravín, ktorí boli v priebehu tohto roku prepustení pre nadbytočnosť,“ uviedla personálna riaditeľka Alena Zahradníková.

Rozšírenie kapacity výrobného závodu je reakciou na dlhodobo úspešný rast divízie farmácie, ktorá oproti vlaňajšiemu roku zvýšila svoje predaje o 20 %. Walmark pôsobiaci na domácom trhu už 15 rokov, dnes funguje ako medzinárodná spoločnosť. Svoje dcérske spoločnosti má na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, v Rumunsku, na Ukrajine a novo aj v Litve. Svoje produkty vyváža do ďalších viac ako 15 krajín. Ešte v tomto roku začne Walmark výstavbu nového logistického centra, schopného zásobovať celú Európu a vytvorí tak v budúcom roku zhruba 2 desiatky nových pracovných miest.

„Výrazné nárasty tržieb, a to v rade desiatok percent v medziročnom porovnaní, zaznamenávame na všetkých trhoch. Rekordérom v dynamike rastu je najmä naša rumunská pobočka, ktorej sa už niekoľko rokov darí medziročne zvyšovať predaj o viac ako 50 %, vďaka čomu je dnes Walmark jednotkou na rumunskom trhu s doplnkami stravy, podobne, ako je tomu už rad rokov v ČR a SR. Úspešne sa rozvíja naše podnikanie aj v ďalších krajinách. Podiel konsolidovaných tržieb skupiny WALMARK, realizovaných práve na zahraničných trhoch, by mal v tomto roku prevýšiť 50 %, “ uviedol generálny riaditeľ Tomáš Macura.

Spoločnosť Walmark bola založená v roku 1990 a jej aktivity sa postupne rozšírili do viacerých odborov. Už niekoľko rokov firma deklaruje svoju strategickú orientáciu na oblasť farmácie a po predaji poľnohospodárskej divízie v roku 2001 a významnej časti aktív nápojovej divízie v závere roka 2004, sa teraz už plne koncentruje na trh doplnkov výživy a voľne predajných liekov... V roku 2001 bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 9 akcionárov – tuzemských fyzických osôb. Strategickým cieľom spoločnosti je stať sa do roku 2007 najväčším výrobcom doplnkov stravy v regióne strednej a východnej Európy a rozvíjať a rozširovať portfólio vyrábaných liekov tak, aby ich podiel na celkovom obrate spoločnosti dosiahol v strednodobom horizonte zhruba jednu štvrtinu.