DEŇ NARCISOV - 15. APRÍLA, UŽ 15. KRÁT!

DEŇ NARCISOV - 15. APRÍLA, UŽ 15. KRÁT!

Publikované: 06.04.2011

Zobrazenie: 0

Spoločnosť Walmark, s.r.o. sa aktívne zapojila do podpory Ligy proti rakovine.  „Poslaním spoločnosti Walmark ako najväčšieho výrobcu výživových doplnkov a voľno predajných liekov v strednej a východnej Európe je poskytovať produkty špičkovej kvality a viesť našich zákazníkov k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu. Práve zdravie je to čo nás spája s Ligou proti rakovine. Našou úlohou je orientovať ľudí na preventívnu starostlivosť o svoje zravie, poslaním Ligy proti rakovine je pomoc tým, ktorí touto zákernou chorobou trpia,“ objasňuje motívy  spolupráce Ing. Radim Mládenek, riaditeľ spoločnosti.

Aktuálnym a najznámejším projektom je Deň narcisov. V piatok, 15. apríla 2011, stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po pätnásty krát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný finančný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.

Posolstvo Dňa narcisov znie:

„Celý život je vo Vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....

A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“

16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude v tomto roku označených identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk.  Na odznaku je pripevnené číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15. apríl 2011 Deň narcisov. Na pevných stanovištiach budú mať dobrovoľníci Ligy proti rakovine aj biele tričká s modro – žltým narcisom a nápisom „Deň narcisov“.

Možnosti podpory Dňa narcisov

Deň narcisov je možné podporiť viacerými spôsobmi:

  • dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  • dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 15. apríla 2011,
  • zaslaním prázdnej SMS* na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 4. do 18. apríla 2011.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov  a konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na financovanie ňou organizovaných a plne hradených programov a projektov určených onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas 15. ročníka Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk.

ĎAKUJEME za Vašu  podporu!