Užívanie multivitamínov môže znížiť riziko infarktu u žien

Užívanie multivitamínov môže znížiť riziko infarktu u žien

Publikované: 16.02.2011

Zobrazenie: 0

Ženy, ktoré denne užívajú multivitamíny môžu byť vystavené menšiemu riziku infarktu.  Výsledky štúdie publikovanej v odbornom časopise American Journal of Clinical Nutrition preukázali, že užívanie multivitamínov znižuje riziko výskytu infarktu myokardu u žien, ktoré netrpia kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vedci zistili, že dlhodobé užívanie zlepšuje pozitívne účinky bez ohľadu na frekvenciu užívania doplnkov stravy.

Multivitamíny a minerály sú najčastejšími doplnkami stravy vo vyspelých krajinách, kde existuje všeobecná mienka, že tieto doplnky zabezpečujú adekvátny príjem živín, ktoré pomáhajú pri prevencii koronárnych srdcových ochorení.

Väčšina multivitamínov obsahuje široké spektrum živín, vrátane vitamínov s antioxidačnými účinkami, vitamínov B a minerálov ako napríklad horčík a selén. Predošlé výskumy preukázali, že užívanie týchto látok znižuje riziko výskytu srdcových ochorení.

U žien, ktoré netrpia žiadnymi kardiovaskulárnymi ochoreniami, vedci zistili, že užívanie samotných multivitamínov (v porovnaní s tými, ktoré neužívali žiadne doplnky stravy) znížilo riziko infarktu myokardu o 27 percent.

U žien, ktoré spolu s multivitamínmi užívali aj iné doplnky stravy, bolo riziko infarktu myokardu znížené o 30 percent, hoci nebolo priamo dokázané, že užívanie iných ako multivitamínových doplnkov prispelo k týmto výsledkom.

Vedci zistili, že pozorované účinky boli podobné pri pravidelnom aj pri príležitostnom užívaní multivitamínových doplnkov. Prepojenie medzi užívaním multivitamínov a infarktom myokardu bolo výraznejšie u žien, ktoré užívali multivitamíny viac ako päť rokov.

Zdroj: American Journal of Clinical Nutrition
Pred tlačou publikované na internete, doi: 10.3945/ajcn.2010.29371
“Multivitamin use and the risk of myocardial infarction: a population-based cohort of Swedish women”
Autori: S. Rautiainen, A. Åkesson, E.B. Levitan, R. Morgenstern, M.A Mittlemanand A. Wolk