Probiotiká opäť potvrdili priaznivý účinok na dermatitídu detí

Probiotiká opäť potvrdili priaznivý účinok na dermatitídu detí

Publikované: 05.01.2011

Zobrazenie: 0

Ukrajinská štúdia priniesla zistenia, že užívanie probiotík počas dvoch mesiacov malo výrazne priaznivé výsledky u detí s atopickou dermatitídou.

Atopická dermatitída (AD), známa tiež ako ekzém, je jedným z prvých príznakov alergie v skorom detstve a pravdepodobne vzniká v dôsledku oneskoreného vývoja imunitného systému. Ide o bežné zápalové ochorenie kože, ktoré sa vyskytuje v ranom detstve a môže pretrvať až do obdobia dospelosti.

Štúdia skúmala dve skupiny detí vo veku od 1 do 3 rokov. Deťom v prvej skupine boli dvakrát denne podávané probiotiká, celkovo 10 mld CFU (kolónie tvoriace jednotky) na gram, v kombinácii Lactobacillus acidophilus DDS-1 a Bifidobacterium lactis UABLA-12 s fruktooligosacharidmi (FOS). Deťom v druhej skupine bolo podávané placebo.  Po štyroch týždňoch bol u oboch skupín zaznamenaný pokles indexu SCORAD (závažnosť atopickej dermatitídy), ktorého počiatočné hodnoty slúžili ako východiskový bod na posúdenie zlepšenia stavu pacientov. Pokles v skupine užívajúcej probiotiká bol takmer 34 percent po ôsmich týždňoch, zatiaľ čo skupine s placebom došlo k poklesu o 19 percent.

 

Zdroj: www.nutraingredients.com