Extrakt z kôry borovice a tinitus

Extrakt z kôry borovice a tinitus

Publikované: 15.11.2010

Zobrazenie: 0

Denné užívanie extraktu z kôry borovice môže zmierniť hučanie v ušiach.  Podľa zistenia publikovaného v časopise Panminerva Medica môže denné užívanie extraktu z borovicovej kôry (značková látka v Pycnogenole) viesť k zlepšeniu prietoku krvi do vnútorného ucha a tak zmierniť príznaky hučania v ušiach.

 Tinitus je stav, keď postihnutý vníma pocit zvuku bez vonkajšieho zdroja tohto zvuku.

Do štúdie bolo zaradených 82 pacientov vo veku medzi 35 – 55 rokov. Účastníci boli rozdelení náhodne do troch skupín. Jedna skupina užívala 100 mg Pycnogenolu denne, druhá 150 mg Pycnogenolu denne, tretia užívala 4 týždne placebo. Všetci účastníci mali diagnostikovaný mierny až stredný tinitus len v jednom uchu, druhé ucho postihnuté nebolo.

Na meranie prietoku krvi v uchu bola použitá ultrasonografia. V obidvoch skupinách užívajúcich Pycnogenol došlo k zlepšeniu rýchlosti prietoku krvi vnútorným uchom. Okrem toho výskumníci použili aj škálu subjektívneho hodnotenia príznakov (STS). Výsledky ukázali pokles z priemerného hodnotenia 8,8 na 5,2 a 3,3 v skupinách užívajúcich Pycnogenol. V skupine užívajúcej placebo k zmenám nedošlo. 

 Zdroj: Panminerva Medica
Volume 52, (2 Suppl 1), Pages 63-68
“Improvement in cochlear flow with Pycnogenol in patients with tinnitus: a pilot evaluation”
Autori: M.G. Grossi, G. Belcaro, M.R. Cesarone, M. Dugall, M. Hosoi, M. Cacchio, E. Ippolito, P. Bavera