WALMARK pripravuje expanziu svojej farmaceutickej divízie

WALMARK pripravuje expanziu svojej farmaceutickej divízie

Publikované: 07.12.2004

Zobrazenie: 0

Třinecká spoločnosť Walmark, a.s., oznámila zámer urýchliť expanziu svojej farmaceutickej divízie, a to cestou nových akvizícií, založením pobočiek v ďalších krajinách strednej a východnej Európy...

Třinecká spoločnosť Walmark, a.s., oznámila zámer urýchliť expanziu svojej farmaceutickej divízie, a to cestou nových akvizícií, založením pobočiek v ďalších krajinách strednej a východnej Európy a rozšírením portfólia vyrábaných liekov. Zdrojom financovania tohto rozvojového programu budú prostriedky získané z pripravovaného predaja časti aktív nápojovej divízie firmy nadnárodnej potravinárskej spoločnosti Maspex. Spoločnosť Walmark, a.s., zaujíma už niekoľko rokov prostredníctvom svojej farmaceutickej divízie vedúce postavenie medzi výrobcami vitamínov a ostatných doplnkov stravy na českom i slovenskom trhu, od tohto roku jej patrí prvá priečka v tomto segmente aj v Rumunsku. Úspešne sa rozvíjajú aj jej ostatné zahraničné pobočky v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine a aj priamy export do ďalších, viac ako desiatich štátov. Firma pred niekoľkými mesiacmi začala na základe úspešne zvládnutého schvaľovacieho procesu vyrábať aj lieky. Firma WALMARK, a.s., už pred niekoľkými rokmi vyhlásila strategický zámer, stať sa do roku 2006 najväčším výrobcom potravinových doplnkov v regióne strednej a východnej Európy. Rovnaký cieľ sledujú aj posledné kroky spoločnosti, zamerané na urýchlenie expanzie farmaceutickej divízie. Firma pripravuje akvizície niekoľkých iných spoločností z odboru, pričom v dvoch prípadoch dospeli už vzájomné rokovania do pokročilej fázy a predpokladá sa, že informácie o prvej z týchto akvizícií budú zverejnené v najbližších dňoch. Okrem toho bude existujúca sieť piatich zahraničných pobočiek (Slovensko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina) v krátkej budúcnosti rozšírená o ďalšie dve krajiny – najprv Litvu a potom Bulharsko. Firma sa tiež rozhodla okrem svojho nosného odboru – výroby vitamínov a doplnkov stravy – urýchliť rozšírenie portfólia vyrábaných liekov, ktoré v súčasnej dobe predstavuje jediný preparát Septofort, o ďalšie liečivé prípravky. Realizácia tohto rozvojového programu je spojená s finančne náročnými investíciami, ktorých výška presahuje možnosti financovania štandardnou kombináciou bežných externých zdrojov a zdrojov generovaných vlastnou činnosťou. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Walmark, a.s. rozhodla získať dodatočné zdroje odpredajom časti aktív svojej nápojovej divízie, ktorá je vedúcim producentom značkových ovocných štiav, nektárov a nápojov na českom i slovenskom trhu, a to nadnárodnej potravinárskej spoločnosti Maspex. Firma Maspex je výrobcom širokého sortimentu potravín s výrobnými závodmi v niekoľkých európskych krajinách. Vďaka predchádzajúcim akvizíciam je Maspex, okrem iného, lídrom trhu s ovocnými šťavami, nektármi a nápojmi v Poľskej republike a aj u nás, rovnako ako v rade okolitých krajín je dobre známy značkami Kubík alebo Tymbark. Súčasťou aktív, ktoré budú v rámci transakcie prevedené na Maspex, sú aj majetkové účasti v obidvoch dcérskych spoločnostiach firmy WALMARK zabezpečujúcich výrobu nápojov – Fontea, a.s. vo Veselí nad Lužnicí a WALMARK Nápoje SR, spol. s r.o. v slovenskom Kamenci pod Vtáčnikom. Firma WALMARK zostane aj v budúcnosti výrobcom ovocných štiav v kartónových obaloch Tetra Pak, ktoré sa budú vyrábať v jej českotěšínskom závode. Od januára 2005 vznikne nový subjekt s obchodným názvom Maspex – WALMARK, ktorý bude po obchodnej stránke zastrešovať predajné aktivity obidvoch spoločností v segmente potravín na českom aj slovenskom trhu. Vedením tejto novej obchodnej spoločnosti bol poverený Ing. Michal Wygrys, riaditeľ divízie potravín WALMARKu. Súčasťou transakcie je aj zmluva o dlhodobej spolupráci, na základe ktorej bude firma WALMARK dodávať spoločnosti Maspex nápoje v dohodnutom množstve prostredníctvom jej predajnej siete. Transakcia, ktorej finančné podrobnosti nebudú na základe dohody zmluvných strán zverejnené, ešte podlieha schváleniu českého a slovenského protimonopolného úradu. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti WALMARK, a.s., Tomáša Macuru dozrel čas na hlbšiu profiláciu budúceho smerovania firmy. „Ak má byť výroba nápojov, ako aj farmaceutická, resp. parafarmaceutická výroba na špičkovej úrovni, vyžaduje si to vysoké investície a plné nasadenie,“ uviedol Macura. „Vo vedení spoločnosti sme dospeli k názoru, že úsilie o ďalší extenzívny rozvoj obidvoch odborov, navyše bez významnejších vzájomných synergií, by v rámci skupiny WALAMRK bolo triešteným síl, ktoré by neprinieslo očakávaný efekt. Dali sme prednosť intenzívnejšej podpore farmaceutickej divízii firmy, kde vidíme väčší priestor na expanziu aj v medzinárodnom meradle. WALMARK síce výrobu nápojov neopúšťa, do budúcnosti sa však obmedzí len na nápoje s vyššou pridanou hodnotou.“ Informácie o spoločnosti Maspex Spoločnosť Maspex bola založená v poľských Wadowiciach roku 1990. Prvé roky jej činnosti boli obdobím intenzívneho rozvoja a uvádzania nových výrobkov na trh, predovšetkým smotany do kávy Coffeeta, kakaa DecoMorreno, instantných čajov Ekoland, cappucina a čokolády La Festa. V ponúkanom sortimente sa od začiatku objavujú aj výrobky určené deťom. V roku 1996 bola odkúpená firma Polska Źywność SA, kde sa vyrábajú nápoje Kubík, a v roku 1999 sa skupina rozširuje Tymbark SA, poľského výrobcu značkových džúsov, nápojov a ovocných výrobkov, a ďalej o firmu Anin Sp. Z o.o., výrobcu smotany do kávy Cremona a Cappuccino Italiano. V tom istom čase (1998 – 1999) začínajú svoju činnosť prvé zahraničné pobočky firmy Maspex: v Maďarsku, Českej republike a neskôr v Rumunsku a na Slovensku. V roku 2000 Maspex otvára v Tychách modernú továreň Ekoland. O dva roky neskôr je založená pobočka v Kaliningrade a v Moskve. V roku 2003 Maspex kupuje akcie firmy Lubella SA, lídra na poľskom trhu cestovín. V tom istom roku Maspex kupuje 51% akcií spoločnosti Polski Lek, známej ako producenta a distributéra vitamínových preparátov a potravinových doplnkov, z ktorých najznámejšie sú šumivé vitamíny Plusssz. V roku 2003 dosiahli tržby skupiny Maspex úroveň cca 10 mld. Kč. Tento výsledok radí firmu na významné miesto medzi potravinárskymi spoločnosťami v stredoeurópskom regióne.