Kyselina listová a zdravie srdca detí

Kyselina listová a zdravie srdca detí

Publikované: 26.04.2010

Zobrazenie: 0

Podľa novej štúdie z Holandska môže suplementácia kyselinou listovou počas tehotenstva nielen znížiť riziko poškodenia plodu, ale chráni tiež deti pred vrodenou srdcovou chybou.

Deti žien, ktoré užívali aspoň 400 mcg kyseliny listovej v ranej fáze tehotenstva, mali asi o 20 percent nižšiu pravdepodobnosť vzniku vrodených srdcových chýb (CHDs) v porovnaní s deťmi žien, ktoré neužívali kyselinu listovú.

Veľké množstvo dôkazov potvrdzuje, že nedostatok kyseliny listovej v skorej fáze tehotenstva vedie k zvýšenému riziku defektov nervovej trubice (NTDS) – najčastejšie rázštepu chrbtice a anencefálii (defekt v uzávere mozgových vačkov vedúci k defektom mäkkých i tvrdých tkanív lebky) – u dojčiat.

Toto spojenie viedlo k zavedeniu zdravotníckych opatrení v USA a Kanade, kde sú od roku 1998 všetky obilné výrobky obohatené o kyselinu listovú – syntetickú, biologickú dostupnú formu folátu. 

Zdroj: European Heart Journal
Publikované online, doi: 10.1093/eurheartj/ehp479

"Protective effect of periconceptional folic acid supplements on the risk of congenital heart defects: a registry-based case-control study in the northen Netherlands"

Autori: van Beynum I.M., Kapusta L., Bakker M.K., den Heijer M., Blom H.J., de Walle H.E.K.