Nízka koncentrácia horčíka môže zvýšiť riziko mŕtvice

Nízka koncentrácia horčíka môže zvýšiť riziko mŕtvice

Publikované: 19.04.2010

Zobrazenie: 0

 Nízka hladina horčíka môže zvýšiť riziko mŕtvice o 25 percent.

 Podľa zistenia uverejneného v časopise  American Journal of Epidemiology zvýšenie hladiny minerálov môže znížiť riziko ischemických cievnych mozgových príhod.

Nová štúdia podporuje potenciál horčíka na zníženie rizika mozgovej mŕtvice pomocou antihypertenzného mechanizmu.

Zdrojom horčíka je zelená listová zelenina, mäso, škroby, zrná a orechy a mlieko. Predchádzajúce diétne prieskumy ukazujú, že veľká časť dospelých nespĺňa odporúčané denné dávky  horčíka.

Viac ako 14 000 mužov a žien vo veku medzi 45 až 64 rokmi sa zúčastnilo štúdie, v priebehu nasledujúcich pätnástich rokov výskumníci zdokumentovali 577 prípadov ischemických cievnych mozgových príhod. Výskyt mŕtvice bol najvyšší medzi diabetikmi a ľuďmi s hypertenziou.

Podľa metaanalýzy perspektívnych štúdií vedie každé zvýšenie príjmu horčíka o 100 miligramov k poklesu rizika vzniku diabetu o 15 %.

 Zdroj: American Journal of Epidemiology
Publikované online, doi: 10.1093/aje/kwp071
"Serum and Dietary Magnesium and Risk of Ischemic Stroke - The Atherosclerosis Risk in Communities Study"
Autori: Ohira T., Peacock J.M., Iso H., Chambless L.E., Rosamond W.D., Folsom A. R.