Antioxidačné vitamíny môžu chrániť  ženy pred rakovinou

Antioxidačné vitamíny môžu chrániť ženy pred rakovinou

Publikované: 23.03.2010

Zobrazenie: 0

 Zvýšený prísun vitamínov C, E a betakaroténu môže znižovať riziko rakoviny maternice.

Každé zvýšenie betakaroténu o 1 000 mcg na 1 000 kcal potravy bolo spojené s 12-percentným znížením rizika rakoviny endometria. Podobne, každé zvýšenie vitamínu C o 50 mg na 1 000 kcal znížilo riziko rakoviny endometria o 15 % a každé zvýšenie vitamínu E o 5 mg na 1 000 kcal znížilo toto riziko o 9 %.

Mechanizmus účinku môže byť podľa výskumníkov spôsobený tým, že antioxidačné vitamíny môžu znižovať riziko rakoviny obmedzením oxidatívneho poškodenia DNA. Aj keď aktuálne dáta naznačujú inverzný vzťah medzi rizikom rakoviny endometria a diétnym príjmom betakaroténu a vitamínu C a E z potravinových zdrojov, potrebné sú aj ďalšie štúdie.

 Zdroj: Cancer Causes and Control
July 2009, Volume 20, Number 5, pages 699-711; doi: 10.1007/s10552-008-9283-x
"Antioxidant vitamins and the risk of endometrial cancer: a dose-response meta-analysis"
Autori: Bandera EV., Gifkins DM., Moore DF., McCullough ML., Kushi LH.