Omega 3-mastné kyseliny môžu zlepšovať krvný tlak  pacientov s ochorením obličiek

Omega 3-mastné kyseliny môžu zlepšovať krvný tlak pacientov s ochorením obličiek

Publikované: 30.10.2009

Zobrazenie: 0

Kombinácia omega-3 mastných kyselín s koenzýmom Q10 môže znižovať krvný tlak a srdcovú frekvenciu pacientov s ochorením obličiek.

Ľudia s chronickým ochorením obličiek, ktoré zvyšuje riziko srdcového ochorenia 2 – 50-násobne, zaznamenali zlepšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie po suplementácii 4 g omega-3 MK.

Navyše, pokiaľ sa omega-3 mastné kyseliny užívajú v kombinácii s koenzýmom Q10, priaznivý vplyv na zníženie krvného tlaku je zosilnený napriek tomu, že samostatne koenzým Q10 nie je spojený s akýmkoľvek zlepšením.

Štúdie sa zúčastnilo 85 ľudí s chronickým ochorením obličiek (priemerný vek 56,5 rokov, priemerné BMI 27,3 kg/m2) a náhodne boli rozdelení do skupín dostávajúcich buď 4 gramy omega-3 mastných kyselín (obsahujúcich 1 840 mg EPA, 152 mg DPA, 1 520 mg DHA), 200 mg koenzýmu Q10, oboje, alebo placebo (4 g olivového oleja) v priebehu 8 týždňov.

Výsledky dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie ukázali, že ľudia, ktorí dostávali len omega-3 mastné kyseliny, zaznamenali zníženie systolického a diastolického tlaku o 3,3 a 2,9 mmHg a zníženie srdcovej frekvencie o 4 tepy za minútu. Hladina triglyceridov klesla o 24 %.

V skupine dostávajúcej omega-3 mastné kyseliny a koenzým Q10 sa systolický a diastolický krvný tlak zlepšil o 2,7 a 3,4 mmHg.

 Zdroj:
Journal of Hypertension
September 2009, Volume 27, Issue 9, Pages 1863-1872 doi: 10.1097/HJH.0b013e32832e1bd9
„The effects of omega-3 fatty acids and coenzyme Q10 on blood pressure and heart rate in chronic kidney disease: a randomized controlled trial“
Autori: T.A. Mori, V. Burke, I.B. Puddey, A.B. Irish, C.A. Cowpland, L.J. Beilin, G.K. Dogra, G.F. Watts.