Vitamíny skupiny B môžu predchádzať slepote žien

Vitamíny skupiny B môžu predchádzať slepote žien

Publikované: 14.04.2009

Zobrazenie: 0

Nová štúdia potvrdila, že kombinácia kyseliny listovej, vitamínov B6 a B12 môže znižovať riziko vekom podmienenej makulárnej degenerácie u žien o 34 %.

Podľa randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 5 442 žien vo veku od 40 rokov, vedie podávanie kombinovaného doplnku obsahujúceho vitamíny skupiny B k 41-percentnému zníženiu vizuálne závažnej, vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD).

Vekom podmienená makulárna degenerácia (AMD) je degeneratívne ochorenie sietnice, ktoré spôsobuje stratu centrálneho videnia a zachováva len periférne videnie.

Táto štúdia bola postavená na záveroch predchádzajúcich štúdií, ktoré uvádzali vzájomný vzťah medzi AMD a hladinou homocysteínu v krvi, spájanú s dysfunkciou vnútornej epitelovej vrstvy ciev. K tomu sa ešte pridalo pozorovanie, že suplementácia vitamínmi B6, B12 a kyselinou listovou môže znižovať hladinu homocysteínu v krvi a tým zvrátiť túto dysfunkciu ciev.

Štúdie sa zúčastnili ženy s ochorením srdca alebo ženy aspoň s 3 rizikovými faktormi ochorenia. U 96 % týchto žien nebola na začiatku štúdie zistená makulárna degenerácia. Ženy boli náhodne rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala placebo a druhá skupina kombináciu kyseliny listovej (2,5 mg/d), vitamínu B6 (50 mg/d) a vitamínu B12 (1 mg/d).

Za 7,3 rokov intervencie a následného pozorovania vedci zaznamenali 137 nových prípadov AMD, z ktorých bolo 70 vizuálne závažných. Doplňovanie kombinácie vitamínov skupiny B bolo spojené s 34-percentným znížením rizika AMD a so 41-percentným znížením rizika vizuálne závažnej, vekom podmienenej makulárnej degenerácie.  

Zdroj:

Archives in Internal Medicine

2009, Volume 169, Issue 4, Pages 335 - 341

"Folic acid, Pyridoxine and Cyanocobalamin Combination Treatment and Age-Related macular Degeneration in Women: The Women's  Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study"

Authors: W.G.Christen, R.J. Glynn, E.Y. Chew, C.M. Albert, J.E. Manson