WALMARK je jediným vlastníkom Aminostaru

WALMARK je jediným vlastníkom Aminostaru

Publikované: 22.09.2008

Zobrazenie: 0

Popredný výrobca doplnkov stravy a liekov WALMARK dnes oznámil, že získal zostávajúcich 25 % v spoločnosti Aminostar, výrobcovi doplnkov stravy a výživy pre športovcov.

Táto transakcia súvisí so snahou WALMARKU stať sa významným hráčom aj na trhu s výživou pre športovcov. WALMARK vstúpil majoritne do Aminostaru v polovici roka 2006, keď odkúpil 75 % akcií od zakladateľa firmy Jozefa Bukvica. Ten do tohto roku vykonával funkciu konateľa spoločnosti, v ktorej ho vystriedal Ing. Gejza Valent, MBA (bronzový medailista v hode diskom z majstrovstiev sveta v roku 1983 v Helsinkách), ktorý viedol vo WALMARKU 8 rokov obchodné oddelenie jeho nápojovej divízie. Výkonný riaditeľ Walmarku Peter Turoň k tomu dodal: „Už pri našom vstupe do Aminostaru sme počítali s tým, že oblasť športovej výživy poskytuje mnoho synergií s naším sortimentom doplnkov stravy a liekov po stránkach vývoja, výroby, predaja i marketingu. To sa nám po 2 rokoch nášho pôsobenia v Aminostare potvrdilo, rovnako ako fakt, že ide o segment s veľkou perspektívou rastu nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí.“

Vstup WALMARKU do Aminostaru sprevádzali investície vo výške 20 miliónov Kč, vložené predovšetkým do výrobných priestorov, technológií, kontroly zabezpečenia kvality  a inovácie a rozšírenia výrobkového portfólia. Ich spoločným menovateľom bolo zvýšenie kvality výroby a rozšírenie výrobnej kapacity. Riaditeľ spoločnosti Ing. Gejza Valent k tomu uviedol: „Náš nový výrobný závod v Loukove u Mníchova Hradište spĺňa podmienky noriem ISO 9000 A HACCP. Máme vlastné laboratórium kontroly kvality, ktoré kontroluje kvalitu našich produktov. Aminostar využíval dosiaľ na tieto účely predovšetkým laboratórium v našej materskej spoločnosti  WALMARK a externé akreditované laboratóriá. V produktoch priebežne meriame obsah účinných látok a testujeme ich senzorické vlastnosti.“ Ďalej pokračoval: „Súčasťou novo rekonštruovaných priestorov je aj nový moderný sklad a expedícia s kapacitou viac ako 2 000 paletových miest, vybavený profesionálnym regálovým systémom.“ Vedenie spoločnosti očakáva, že vďaka týmto investíciám bude v budúcich piatich rokoch možné až trojnásobne zvýšiť produkciu firmy.

Pred kapitálovým vstupom WALMARKU pracovalo v Aminostare 14 ľudí a k dnešnému dňu je ich vo firme zamestnaných 40. „Počítame s tým, že so zvyšujúcim sa záujmom o inovované produkty, a to nielen v tuzemsku, ale tiež v zahraničí, kde na predaj využívame sieť našich zahraničných pobočiek a aktivity exportného oddelenia, a v súvislosti so zavedením trojzmennej prevádzky v Aminostare, dôjde v horizonte 1 roka k ďalšiemu rozšíreniu pracovných miest,“ dodáva Turoň. Aminostaru, ktorý v súčasnosti predáva svoje výrobky v 8 krajinách Európy, sa darí prenikať aj na nové zahraničné trhy. Rozširovanie zahraničných obchodných aktivít firmy súvisí s jej začlenením do skupiny podnikov WALMARK, najväčšieho výrobcu doplnkov stravy v strednej a východnej Európe.

O Aminostare

Spoločnosť Aminostar® bola založená v roku 1996. Do leta roku 2006 bol jediným vlastníkom zakladateľ spoločnosti Jozef Bukvic. V súčasnosti vyrába zhruba 80 druhov športových doplnkov stravy a v tuzemsku patrí k popredným firmám vo svojom odbore. Firma má 40 zamestnancov a v hospodárskom roku 2007/08 vykázala obrat viac ako 155 miliónov korún. Polovicu svojho obratu generuje na zahraničných trhoch. Svoje produkty exportuje do mnohých štátov EÚ, napr. Španielska, Dánska, Švédska, Portugalska, Talianska a Veľkej Británie.

 O WALMARKU

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990. V roku 2001 sa firma transformovala zo spol. s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 8 akcionárov, tuzemských fyzických osôb. V súčasnosti má jeden z najmodernejších farmaceutických závodov v ČR. Je najväčším výrobcom doplnkov stravy v strednej a východnej Európe. Má dcérske spoločnosti v 9 európskych štátoch (Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Francúzsko) a svoje produkty vyváža do ďalších viac ako 2 desiatok krajín sveta. Konsolidovaný obrat skupiny podnikov WALMARK v hospodárskom roku 2007/08 presiahol 2,85 mld. Kč pri takmer tisícke zamestnancov. Firma je od svojho založenia čisto českou spoločnosťou s tuzemských kapitálom.