Marťankovia opäť v školách!

Marťankovia opäť v školách!

Publikované: 20.06.2008

Zobrazenie: 0

Tento rok sa Marťankom podarilo zozbierať veľké množstvo škatuliek od ich multivitamínov. Robili to s jasným zámerom, aby ich mohli poslať deťom a oni z nich vyrobili niečo originálne a zábavné.

Vyhlásili preto „Marťankovskú supersúťaž“ a informácie o nej zaslali až do 2000 slovenských škôl. Netrpezlivo čakali na odpovede. Úlohou pre detské kolektívy bolo vymyslieť odpoveď na otázku: „Čo by ste postavili keby ste mali 4000 škatuliek od multivitamínu Marťankovia?“

Deti sa tejto úlohy zhostili naozaj zodpovedne. Zaujímavé projekty prišli až zo 65 škôl. Marťankovia vybrali 3 najlepšie nápady. Vybrané školy potom svoj projekt  zrealizovali a zaslali nám fotodokumentáciu. Úloha, ktorú Marťankovia vymysleli bola veľmi náročná na čas, predstavivosť i prácnosť. No zostrojovanie projektov sa deťom naozaj vyplatilo. Víťazi zo Základnej školy na Rozmarínovej v Komárne získali školské pomôcky v hodnote 50 000,- Sk. Na druhom mieste sa umiestnila Základná škola, Energetikov v Prievidzi a tí získali školské pomôcky v hodnote 10 000,- Sk. Tretie miesto patrí Základnej škole na Komenského v Rožňave s výhrou v hodnote 5000,- Sk. Okrem toho sa Marťankovia rozhodli odmeniť všetky triedy, ktoré sa do súťaže zapojili a zaslali im „marťankovskú pozornosť“ v podobe detského multivitamínu od spoločnosti Walmark.

A ako vyzerajú víťazné projekty? Posúďte šikovnosť našich detí sami.