Walmarku sa darí hlavne v zahraničí

Walmarku sa darí hlavne v zahraničí

Publikované: 04.02.2008

Zobrazenie: 0

Vyplýva to z práve zverejnených konsolidovaných výsledkov hospodárenia spoločnosti za hospodársky rok 2006/07. Medzinárodný výrobca doplnkov stravy a humánnych liečiv so sídlom v Třinci zverejnil svoje auditované konsolidované výsledky k 31.5.2007.

 Hospodársky rok 2006/07 (od 1.6.2006 do 31.5.2007) predstavuje pre Walmark prvé štandardné 12-mesačné účtovné obdobie po tom, čo sa v priebehu kalendárneho roka 2005 firma rozhodla prejsť na režim vykazovania výsledkov v režime hospodárskeho roka. Predchádzajúci, tzv. prechodový hospodársky rok 2005/06, mimoriadne zahrnoval obdobie 17 mesiacov od 1.1.2005 do 31.5.2006.

Konsolidované tržby celej skupiny podnikov WALMARK dosiahli vo vlaňajšom  hospodárskom roku 2 523 mil. Kč, a tým o 19 % vyššiu úroveň oproti  porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho hospodárskeho roka. Česká materská spoločnosť WALMARK, a.s., pritom zrealizovala v uplynulom hospodárskom roku tržby vo výške 1 360 mil. Kč. V porovnaní s predchádzajúcim hospodárskym rokom je to údaj o 5 % vyšší pri prepočte na porovnateľnú časovú základňu.

Hlavným zdrojom rastu spoločnosti boli predovšetkým priaznivé výsledky, dosiahnuté na zahraničných trhoch, kde firma operuje prostredníctvom vlastných pobočiek (SK, RO, PL, HU, UA, LT, BG, LV) a aktivít svojho exportného oddelenia.

Najvýznamnejšie medziročné nárasty predajov zaznamenal WALMARK v Litve (o 74 %), v Bulharsku (o 58 %) a v Rumunsku (o 28 %). Zhodnú medziročnú dynamiku blízku 20 % dosiahla spoločnosť v Poľsku a v Maďarsku, avšak na Slovensku  išlo o rast jednociferný. Oproti tomu k miernemu poklesu tržieb došlo na domácom českom trhu (o 5%) a na Ukrajine.

Generálny riaditeľ Tomáš Macura k tomu uviedol: „WALMARK si síce s veľkým odstupom udržuje pozíciu lídra českého trhu doplnkov stravy, ale priznám sa, že sme v tuzemsku očakávali trocha lepšie čísla. Na tento výsledok malo zásadný vplyv spomalenie dynamiky celého tuzemského trhu doplnkov stravy, absolútny pokles v niektorých segmentoch a tiež zaznamenaný presun časti spotrebiteľov k lacnejším neznačkovým produktom. Realizovali sme už rad opatrení, aby sme tento trend zmenili (reštrukturalizácia obchodnej siete, posilnenie podpory predaja, urýchlenie vývoja nových produktov). Pokiaľ ide o Ukrajinu, vykonali sme v minulom roku výraznú reštrukturalizáciu našej pobočky, spojenú s úplnou výmenou manažérskeho aj obchodného tímu. Očakávame tak v tomto roku obnovenie dynamiky predajných ukazovateľov adekvátne potenciálu ukrajinského trhu. Priebežné výsledky reálnosť našich očakávaní potvrdzujú.“  Ďalej pokračoval: „Globálne hodnotíme vlaňajší finančný rok ako úspešný. Jednoznačne sa ukazuje, že naša stratégia, zameraná predovšetkým na zahraničnú expanziu, je správna a že je tým najlepším zabezpečením pre prípad akýchkoľvek konjunkturálnych výkyvov na jednotlivých národných trhoch.“

Popri predaji prostredníctvom vlastných zahraničných pobočiek sa vo vlaňajšom hospodárskom roku zvýšil aj hladký export do ostatných štátov, a to medziročne o 44 %. V súčasnej dobe vyváža exportné oddelenie do 24 krajín sveta, a to nielen v Európe, ale tiež na Stredný a Ďaleký Východ.

Podľa údajov renomovaných agentúr IMS Health a Cegedim patrí WALMARKU vedúca pozícia na národných trhoch s doplnkami stravy v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. V Poľsku a Maďarsku patrí WALMARKU druhá a v Litve tretia pozícia na trhu. Vlani v lete WALMARK oznámil splnenie svojho strategického cieľa z roku 2001 a stal sa najväčším výrobcom doplnkov stravy v celom regióne strednej a východnej Európy.

Začiatkom hospodárskeho roka 2006/07 bola transakčne vyrovnaná akvizícia  spoločnosti AMINOSTAR, s.r.o., ktorá je popredným českým výrobcom športovej výživy a špeciálnych doplnkov stravy pre športovcov. Touto  akvizíciou  rozšíril WALMARK svoju pôsobnosť o nový zaujímavý segment trhu – športovú výživu, ktorá vedľa radu synergií so súčasným portfóliom firmy, má značné perspektívy rastu v tuzemskom aj medzinárodnom meradle. AMINOSTAR sa v rámci uplynulého hospodárskeho roka podieľal na konsolidovaných tržbách skupiny WALMARK čiastkou 103 mil. Kč.

V priebehu hospodárskeho roka 2006/07 sa ďalej zvýšila finančná stabilita spoločnosti. Zadlženosť celej skupiny podnikov WALMARK k bilančnej sume (cudzie zdroje verzus aktíva celkom) sa znížila zo 43,5 % na 41,7 %, pričom zadlženosť materskej spoločnosti WALMARK, a.s., klesla za rovnaké obdobie z 34,7 % na 27,2 %.

Skupina podnikov WALMARK zamestnávala koncom hospodárskeho roka 2006/07 celkom 917 zamestnancov, t.j. o 92 viac, ako rok predtým. Samotná materská spoločnosť WALMARK, a.s., zvýšila v priebehu uplynulého hospodárskeho roka počet zamestnancov o 18 na celkových 398.

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990. V roku 2001 sa firma transformovala zo spoločnosti s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 8 akcionárov, tuzemských fyzických osôb. V súčasnosti má jeden z najmodernejších farmaceutických závodov v ČR. Je najväčším výrobcom doplnkov stravy v strednej a východnej Európe. Má dcérske spoločnosti v 8 európskych štátoch a svoje produkty vyváža do viac ako 2 desiatok krajín sveta.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

 

Mgr. Kateřina Ondřejková
tlačová hovorkyňa

 

 

tel.: +420724616501
e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz

 

 

Walmark,a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec