Walmark oznámil zmenu vo vedení firmy

Walmark oznámil zmenu vo vedení firmy

Publikované: 04.02.2008

Zobrazenie: 0

Doterajšieho generálneho riaditeľa Tomáša Macuru vystrieda na čele spoločnosti súčasný finančný riaditeľ Peter Turoň.

Na základe výsledkov interného výberového konania rozhodlo predstavenstvo spoločnosti menovať od 1.2.2008 na čelo výkonného vedenia firmy Petra Turoňa. Peter Turoň patrí k vrcholovým manažérom spoločnosti a počas svojho desaťročného pôsobenia vo firme už prešiel mnohými manažérskymi funkciami. Budúceho riaditeľa sme sa opýtali, aké budú jeho priority a aké zmeny v spoločnosti môžeme očakávať? „Rozhodne nečakajte nič dramatické. Mám to šťastie, že budem riadiť stabilnú firmu, ktorá je lídrom trhu s doplnkami stravy v strednej aj východnej Európe. Moje najbližšie úlohy budú späté s napĺňaním nových strategických cieľov spoločnosti. Firma by sa mala ešte viac zamerať na zahraničnú expanziu. S tým je, samozrejme, spojené množstvo operatívnych úloh, predovšetkým však v oblasti personálnej práce. Urobím maximum pre to, aby sa spoločnosť Walmark rozvíjala aj v budúcnosti rovnako úspešne, ako v uplynulých rokoch.“

 

 

Tomáš Macura odchádza z funkcie generálneho riaditeľa po 4 rokoch na základe vlastného rozhodnutia, a to k 31.1.2008. V tom období prešiel Walmark mnohými zmenami. Zmenil sa na monoodborovú farmaceutickú spoločnosť a dosiahol vedúce postavenie na trhu s doplnkami stravy v strednej aj východnej Európe. Prostredníctvom siete svojich zahraničných pobočiek a aktivitou exportného oddelenia sa stal silnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá dnes generuje väčšinu svojho obratu v zahraničí.

 

 

 

Rozšíril portfólio doplnkov stravy o humánne liečivá a úspešne sa profiluje aj v segmente športovej výživy. Tomáš Macura k tomu uviedol: „Výsledky, ktoré Walmark v uplynulých rokoch dosiahol, sú spoločným dielom vynikajúceho tímu ľudí, ktorý som mal tú česť riadiť a ktorému by som sa rád touto cestou poďakoval. Po 10 rokoch v top manažmente spoločnosti, z toho 4 roky vo funkcii generálneho riaditeľa, intenzívne cítim potrebu odpočinku a nutnosti zbaviť sa bežných exekutívnych problémov. Walmark však neopúšťam. Naďalej zostávam členom predstavenstva spoločnosti a jej akcionárom. Po dlhšej dovolenke, počas ktorej sa chcem venovať predovšetkým svojej rodine, mám v úmysle sa v budúcnosti zaoberať koncepčnými a strategickými záležitosťami, spojenými s ďalším rozvojom firmy.“ Ďalej pokračoval: „Som rád, že predstavenstvo spoločnosti akceptovalo môj návrh a na čelo výkonného vedenia firmy menovalo Petra Turoňa, ktorý je pre mňa zárukou kontinuity riadenia spoločnosti.“

 

 

 

V spoločnosti Walmark, ktorá bola založená v júli 1990, sa dosiaľ vystriedali 4 generálni riaditelia (Adam Walach – 2 roky, Mariusz Walach – 8 rokov, Waldemar Walach – 3 roky, Tomáš Macura – 4 roky).

 

 

 

 

 

 

Petr Turoň (19.6.1972 Třinec)

 

 

 

Je absolventom Vysokého učení technického Brno, Podnikateľskej fakulty, odboru Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov. Vo Walmarku pôsobí od roku 1997. Svoje pôsobenie vo firme začal v oddelení exportu a v roku 2000 sa stal riaditeľom úseku zahraničných pobočiek. Od roku 2004 vystriedal vo funkcii finančného riaditeľa Tomáša Macuru, ktorý postúpil na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti. Hovorí anglicky, rusky a poľsky. Je ženatý a má jedno dieťa. K jeho koníčkom patrí lyžovanie a splavovanie divokých riek.

 

 

 

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990. V roku 2001 sa firma transformovala zo spoločnosti s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 8 akcionárov, tuzemských fyzických osôb. V súčasnosti má jeden z najmodernejších farmaceutických závodov v ČR, v ktorom zamestnáva 400 osôb. Je najväčším výrobcom doplnkov stravy v strednej a východnej Európe. Má dcérske spoločnosti v 8 európskych štátoch a svoje produkty vyváža do viac ako 2 desiatok krajín sveta. V celej skupine podnikov zamestnáva takmer 900 ľudí.

 

 

 

 

Viac o  Walmarku nájdete  na www.walmark.cz
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

 

 

Mgr. Kateřina Ondřejková
tlačová hovorkyňa

 

 

tel.: +420724616501
e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz

 

 

Walmark,a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec