Konečne sme tu pre vás!

Konečne sme tu pre vás!

Publikované: 11.10.2007

Zobrazenie: 0

O materských centrách som sa dočítala v časopise pre mamičky. Pomyslela som si - hurá, už vieme, kde budeme ja a moja nezbedná malá tráviť nasledujúce sychravé zimné dni.

Tak som si ťukala na internete, že si nejaké nájdem a nič. Všade na okolí sú funkčné centrá, dokonca aj v malých mestečkách, a tu v Žiline ani jedno. Tak som si povedala, čo keby sa stretli žilinské mamičky, dali hlavy a sily dokopy a konečne nejaké centrum založili? A čo by mnohí neboli povedali, predsa sa nám to podarilo.
V našej spoločnosti (sídlime v Akadémii vzdelávania, info 0903 514 345) sú to najčastejšie ženy, ktoré idú po narodení dieťaťa na materskú dovolenku. Aby sa mohli tomuto krásnemu poslaniu naplno a s radosťou venovať, je nevyhnutné vytvoriť im podmienky. Podmienky, ktoré znížia ich pocit izolácie, ktorý nezriedka vyúsťuje do psychických ochorení; podmienky, ktoré im umožnia byť dobrou matkou a súčasne plnohodnotnou súčasťou spoločnosti počas aj po materskej dovolenke. Materské centrum tvoria najčastejšie ženy - matky pre ženy - matky, a preto sú naj- efektívnejším spôsobom ich integrácie. Ženy v nich spoluvytvárajú svoje prostredie, svojpomocou sa učia aj pomáhajú.
Materské centrum je miesto, kde sa stretávajú predovšetkým mamičky s malými deťmi, ale i nezamestnané ženy a dôchodcovia a iné skupiny. Mal by to byť priestor, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine - rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii a nebyť odtrhnutý od okolitého pulzujúceho života.
Dvadsiaty september 2007 bol pre nás významným dňom - pripravili sme slávnostné otvorenie nášho centra. Maminy pripravili pohostenie, výborné koláčiky, chutné chlebíčky i jednohubky. Pre deťúrence boli pripravené prekvapenia - privítali ich smiešni šašovia a sympatická čarodejnica. Všetky sa vybláznili v našom guličkovom bazéne, preliezli obe šmýkačky, podostávali kopec sladkostí a taktiež aj niečo na posilnenie organizmu - vitamínky od nášho sponzora - spoločnosti Walmark

Naše pozvanie na oslavu prijal i významný hosť - predseda Žilinského samosprávneho kraja - Juraj Blanár, ktorý nám venoval i dar počítač, ktorý budú po spustení internetového pripojenia môcť využívať i návštevníci centra. Cieľom tohto daru je informatizácia a zvýšenie digitálnej gramotnosti mamičiek, ktoré navštevujú centrum. Mamičky získajú základné zručnosti pre prácu s PC, internetom a taktiež sa rýchlo stane ich pomocníkom a prostriedkom komunikácie, vzdelávania a zábavy. K triede je taktiež možný bezbariérový prístup. Pozvanie prijal i Peter Fiabáne, poslanec za volebný obvod Hliny, ktorý nám vždy ochotne pomôže a poradí. Ďakujeme. Všetci sme sa tento deň vybláznili, posilnili na ďalšie boje, ale s vedomím, že robíme niečo fajn pre deti a maminy.
Rodičom a deťom chceme ponúknuť možnosť vyjsť z izolácie, do ktorej sa pri starostlivosti o deti dostávajú, umožniť im zapájať sa do aktivít v materskom centre, do vzdelávacích programov, ponúknuť možnosť konzultovať svoje problémy s odborníkmi spolupracujúcimi s mat. centrom. Deti sa spoločnými hrami učia navzájom spolupracovať, prispôsobovať, riešia svoje prvé vzájomné konflikty, pozorujú sa a učia sa od seba navzájom. Sú to pre ne nové podnety, s ktorými sa v domácom prostredí nestretnú. Súčasná prítomnosť rodiča (matky) im dáva istotu pri nadväzovaní sociálnych kontaktov. Vďaka Akadémii vzdelávania máme taktiež k dispozícii zrekonštruovanú telocvičňu, kde od októbra - vždy v pondelok bude pod vedením fyzioterapeutky cvičenie mamičiek s deťmi na fitloptách, ktoré nám ako sponzorský dar venovala spoločnosť WALMARK, ktorej sa i touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať. Prostredníctvom spolupráce s odbornou verejnosťou pripravujeme psychologickú poradňu, masážne kurzy pre bábätká, príprava na pôrod, prednášky na tému starostlivosť o dieťa, riešenie problémov ako pocit izolácie, nezamestnanosť matiek a i., prednášky z oblasti zdravej výživy, o poskytnutí prvej pomoci, prednáška z gynekológie. V spolupráci s Akadémiou vzdelávania môžu mamičky navštevovať rôzne kurzy, prihlásené cez MC získajú i kupóny na naše aktivity a sú zaradené do zlosovania o výrobky spoločnosti WALMARK.
Naše Materské centrum Nezábudka je tu pre vás, preto podporte nás svojou návštevou. Tešíme sa na vás.