👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Walmark má nové vývojové laboratórium

Walmark má nové vývojové laboratórium

Publikované: 11.07.2007

Zobrazenie: 0

 V uplynulých dňoch začalo vo Walmarku prevádzku nové vývojové laboratórium, ktoré sa špecializuje na pevné liekové formy (tablety).

Investície do stavebnej časti laboratória predstavovali 7 miliónov korún a do jeho prístrojového vybavenia doteraz Walmark investoval viac ako 10 miliónov korún. V tomto hospodárskom roku, ktorý vo Walmarku začal 1. júna, sa počíta s ďalším rozšírením technického vybavenia laboratória vo výške takmer 15 miliónov korún.

Generálny riaditeľ Tomáš Macura povedal: „Nové vývojové laboratórium zodpovedá normám GMP a jeho vybavenie v princípe kopíruje technologické vybavenie samotného výrobného závodu , samozrejme, s nižšou kapacitou, zodpovedajúcou veľkosti vývojových a pilotných šarží, čo výrazne zjednodušuje transfer noviniek z vývoja do rutinnej výroby.“

Na otázku, čo viedlo vedenie spoločnosti zriadiť takéto laboratórium, Macura odpovedal: „Jedným z dôležitých faktorov vedúceho postavenia Walmarku v segmente doplnkov stravy je priebežná inovácia sortimentu a uvádzanie zaujímavých noviniek na trh. Doteraz sme na vývoj našich produktov využívali naše laboratória,  slúžiace na priebežnú výrobnú kontrolu alebo externé vývojové pracoviská.  V ostatných rokoch uvádzame ročne na trh toľko nových preparátov a ich rôznych mutácií, že sa nám oplatí mať vlastné vývojové laboratórium.“

Podľa Macuru pomôže nové vývojové laboratórium skrátiť a zefektívniť proces vývoja noviniek a bude slúžiť aj na testovanie alternatívnych dodávateľov surovín pre existujúce výrobky. „Od investície do nového laboratória očakávame posilnenie našej strategickej konkurenčnej výhody na trhu, pretože zďaleka nie všetci naši konkurenti disponujú vlastným vývojovým a výrobným zázemím,“ pokračoval Macura.

Začiatok prevádzky nového vývojového laboratória vo Walmarku súvisí aj s projektom, ktorý spoločnosť rieši v spolupráci s Chemickým ústavom Lekárskej fakulty UP Olomouc a Mikrobiologickým ústavom Akadémie vied Praha. Tieto inštitúcie sa spojili v spolupráci na výskumnom projekte „Rastlinné chemoprotektíva – nové doplnky stravy pre zdravie a prevenciu  chronických chorôb,“ ktorý je realizovaný v rámci štátom podporovaného programu TANDEM. Ide o formu podpory českého výskumu a vývoja, vyhlásenú Ministerstvom priemyslu a obchodu v roku 2005. „Naša spoločnosť sa zúčastnila tejto verejnej súťaže, v ktorej bola úspešná a získala dotáciu z prostriedkov Ministerstva priemyslu a obchodu pre vedu a výskum,“ povedal vedúci výskumu a vývoja Walmarku Richard Reichenbach a pokračoval ďalej: „Ciele projektu sú na jednej strane výskumné, teda výskum a charakteristika niektorých prírodných látok, a na druhej strane komerčné. Predpokladáme totiž, že získané poznatky, ktoré už v tejto fáze vyzerajú veľmi sľubne, využijeme pri vývoji našich nových produktov. Celý projekt je dobrým príkladom spolupráce komerčného subjektu s vedeckými, resp. akademickými pracoviskami.“

Okrem vývojového laboratória Walmark disponuje laboratóriami kontroly kvality, včítane vlani akreditovaného mikrobiologického laboratória, a aj laboratóriom priebežnej výrobnej kontroly. Ich cieľom je garantovať prvotriednu kvalitu produktov predávaných pod značkou Walmark.

Spoločnosť Walmark bola založená v roku 1990 a jej aktivity sa postupne rozšírili do viacerých odborov. Už niekoľko rokov firma deklaruje svoju strategickú orientáciu na oblasť farmácie, a po predaji poľnohospodárskej divízie v roku 2001 a významnej časti aktív nápojovej divízie v závere roka 2004 sa teraz už celkom koncentruje na trh doplnkov stravy a liekov. V roku 2001 sa firma transformovala zo spol. s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 9 akcionárov, tuzemských fyzických osôb.

Viac o Walmarku nájdete na www.walmark.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte: Mgr. Kateřina Ondřejková, tlačová hovorkyňa, tel.: +420724616501

e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz