👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Walmark zverejnil svoje polročné výsledky

Walmark zverejnil svoje polročné výsledky

Publikované: 05.03.2007

Zobrazenie: 0

Třinecká farmaceutická firma Walmark, a.s., zaznamenala v prvom polroku hospodárskeho roka ďalší rast svojich aktivít.

V súvislosti s predtým uskutočneným prechodom na periódu tzv. hospodárskeho roka, pokrývajúceho obdobie od 1.6. do 31.5. nasledujúceho roka,  zverejnila spoločnosť Walmark svoje výsledky za prvý polrok aktuálneho hospodárskeho roka 2006/07, t.j. za mesiace jún až november 2006.

Česká materská spoločnosť Walmark, a.s., dosiahla za toto obdobie tržby za predaj výrobkov, tovaru a služieb vo výške 761 mil. CZK, čo predstavuje medziročný nárast oproti porovnateľnému obdobiu vlaňajšieho roka o 11 %.

Konsolidované tržby celej skupiny podnikov Walmark, zahŕňajúce okrem materskej spoločnosti aj výkony dcérskych spoločností, presiahli v I. polroku hospodárskeho roka hodnotu 1 305 mil. CZK a tým o 21 % úroveň dosiahnutú v predchádzajúcom roku.

„Dynamika rastu skupiny Walmark zodpovedá našim plánovaným zámerom a je teda reálny predpoklad, že do konca hospodárskeho roka 2007/08 firma vďaka rýchlemu rastu farmaceutickej výroby plne nahradí výpadok tržieb spôsobený odpredajom divízie nealkoholických nápojov. Tá sa ešte v roku 2004 podieľala na tržbách firmy celou polovicou,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Macura.

Najdôležitejším zdrojom ďalšieho rastu spoločnosti zostáva aj naďalej posilňovanie zahraničných obchodných aktivít a rozširovanie pôsobnosti Walmarku o nové segmenty trhu. Z celkom už ôsmich národných pobočiek (CZ, SK, PL, RO, HU, UA, LT a BG) si v reportovanom období najlepšie počínali pobočky v Rumunsku, Litve a Bulharsku, z ktorých každá zaznamenala medziročný nárast nad 50 %. Macura k tomu uviedol: „Walmarku dnes patrí vedúce postavenie na trhu doplnkov stravy nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v Rumunsku a Bulharsku. V Poľsku sme na druhej, v Maďarsku a Litve zatiaľ na tretej pozícii.“

Popri  predaji prostredníctvom vlastných zahraničných pobočiek sa Walmarku vďaka novým destináciám zvýšil medziročne o tretinu aj hladký export do ostatných štátov. V súčasnej dobe Walmark exportuje do 24 krajín sveta, a to nielen v Európe, ale aj na Strednom a Ďalekom Východe. Walmark tak v súčasnej dobe realizuje už väčšinu svojich konsolidovaných tržieb na zahraničných trhoch.

Pokiaľ ide o rozširovanie pôsobnosti o nové segmenty trhu, Walmark intenzívne pracuje najmä na rozšírení portfólia liekov a tiež na rozvoji segmentu tzv. športovej výživy. Macura k tomu uviedol: „Aj keď  ťažisko našich aktivít bude aj naďalej spočívať predovšetkým vo výrobe a predaji doplnkov stravy, do budúcnosti počítame s rastúcim podielom tržieb z predaja liekov.“ Walmark, ktorý má v tejto chvíli na trhu 5 liečivých prípravkov (Septofort – proti bolesti v hrdle, Vitamín E, Trigrip – proti chrípke a chorobám z nachladnutia, Emoxen Gél – lokálny antireumatický prípravok a Ambex – na liečbu kašľa), predpokladá uvedenie ďalších 3 liekov do konca kalendárneho roka 2007.

Do segmentu športovej výživy vstúpil razantne Walmark  vlaňajšou akvizíciou popredného tuzemského výrobcu doplnkov stravy a výživy pre športovcov - trutnovskej firmy Aminostar. Teraz sa tu sústredí predovšetkým na vybudovanie nového výrobného areálu, umožňujúceho zvýšenie výrobnej kapacity  pri súčasnom zavedení štandardov kvality zodpovedajúcich farmaceutickej výrobe, na inováciu sortimentu a na rozvoj nových, predovšetkým exportných trhov. Firma Aminostar dosiahla podľa predbežných údajov  v kalendárnom roku 2006  medziročný rast obratu o 26 % na 102 mil. Kč.

Skupina podnikov Walmark zamestnávala k 30.11.2006  902 osôb, z toho 418 vo svojej materskej spoločnosti so sídlom v Třinci.

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990 a jej aktivity sa postupne rozšírili do viacerých odborov. Už niekoľko rokov firma deklaruje svoju strategickú orientáciu na oblasť farmácie a po predaji poľnohospodárskej divízie v roku 2001 a významnej časti aktív nápojovej divízie v závere roka 2004, sa teraz už plne koncentruje na trh doplnkov stravy a liekov. V roku 2001 bola firma transformovaná zo spol. s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 9 akcionárov, tuzemských fyzických osôb.