Tradičné Vianoce v Slovenskej republike

Tradičné Vianoce v Slovenskej republike

Publikované: 22.12.2019

Zobrazenie: 155

Oj, ty Štedrý večeri, ty tajomný sviatku, čože komu dobrého nesvieš na pamiatku? Hospodári štedrovku, kravám po výslužke, kohútovi cesnaku, hrachu jeho družke. Ovocnému stromu od večera kosti, zlatúšky má na stene, tomu, kto sa posti. Karel Jaromír Erben, Štedrý večer (Kytica)

… áno, Vianoce sú tu. Ak patríte medzi milovníkov tradičných Vianoc, máme pre vás prehľad adventných sviatkov, aby ste vo vianočnom zhone na nejaký významný deň nezabudli. Adventný čas začína štvrtou nedeľou pred narodením Pána (25. 12.), adventné sviatky však začínajú 30. 11. a končia 2. 2. Hromnicami. Prvá adventná nedeľa (medzi 27. 11. a 3. 12.) označuje počiatok kresťanského roka
 
Advent nesie názov z latinského adventus (príchod), teda narodenie Ježiša Krista. Advent je obdobie štyroch nedieľ pred vianočnými sviatkami, doba očakávania príchodu Spasiteľa a duchovnej prípravy na Vianoce. Tradičným symbolom adventu je adventný veniec, ktorý zdobiaí štyri sviečky. Prvé dve fialové sviečky symbolizujú nádej a mier. Tretia sviečka, ružová, je sviečka priateľstva. Štvrtá sviečka, opäť fialová, znamená lásku. Niektorí dávajú na veniec tiež piatu, bielu sviečku, posadenou do stredu venca, symbolizujúc čistotu Krista či nepoškvrnenosť Panny Márie.
 

30. 11. Sviatok Svätého Ondreja

Svätý Ondrej bol jeden z dvanástich apoštolov, Kristových učeníkov a skončil ukrižovaný. Bol pôvodom rybár, a preto je ochrancom rybárov. O príhovor je žiadaný pri bolestiach hrdla, dne, kŕčoch a ruži (Ondrejovae chorobae). 30. november bol dňom veštenia, ktoré je dnes spájané skôr so Štedrým dňom. Veštby sa týkali milostných a manželských problémov, zdravia a smrti, ale aj predpovedí počasia.
 

4.12. Sviatok Svätej Barbory

V tento deň si dievčatá, ktoré sa chcú vydať, dávajú do vody vetvičky čerešne či iných ovocných stromov. Ak vetvičky, tzv. "barborky", do Vianoc vykvitnú, prinesú do domu šťastie a dievčatá sa môžu tešiť na vydaj. Ak nevykvitnú, musí si dievčatá na vydaj ešte rok počkať.
 

6.12. Sviatok Svätého Mikuláša

Táto tradícia vychádza z legendy o svätom Mikulášovi, biskupovi zo 4. storočia. Mikuláš bol známy svojou dobročinnosťou, zbožným životom a zasadzoval sa o spravodlivosť súdov. 5. decembra večer sa Mikuláš, v sprievode čerta a anjela, vydáva do ulíc a dobré deti obdarúva sladkosťami. Anjel a čert predstavujú symboly dobra a zla. Mikuláš bol svätec, priateľ detí a pomocník v núdzi.
 

13.12. Sviatok Svätej Lucie

Podľa legendy je svätá Lucia zobrazovaná s hrdlom prebodnutým mečom alebo s miskou, v ktorej sú jej oči. Luciae pochádzala z bohatej rodiny, ale svoj majetok rozdala chudobným. Bola udaná ako kresťanka a umučená. Svätá Lucia je ochrankyňoua proti čarodejniciam a patrónkou slepcov, chorých detí a všetkých remesiel, vyžadujúciche dobrý zrak. Na sviatok svätej Lucie platil zákaz pradenia a kto ho porušil bol potrestaný.
 

24.12. Štedrý deň

Je posledným dňom prípravy na vianočné sviatky a spája sa s ním mnoho kresťanských zvykov, tradícií a povier. Štedrý deň si nevieme predstaviť bez štedrovečernej večere, vianočného stromčeka, kolied, vanilkových rožtekov, darčekov, liatia olova či pôstu.
 

Štedrovečerná večera

Tradičná večera začína rybacou polievkou a nasleduje vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom. Od stola sa počas večere nesmie odchádzať. Kto odíde, podľa povery do roka zomrie. Prestiera sa o jeden tanier navyše pre prichádzajúceho a ako spomienka na zosnulých, ktorí ako by pri stole boli s nami. Každý stolovník nájde pod tanierom rybie šupiny, aby mal v budúcom roku dostatok peňazí. Po večeri sa nadeľujú vianočné darčeky a rodiny sa venujú tradičným zvykom ako je liatie olova, púšťanie lodičiek z orechových škrupín so sviečkami, rozkrajovanie jabĺčok apod.
 

25.12. Božie narodenieí hod vianočný (Sviatok narodenia Pána)

Je deň osláv narodenia Ježiša Krista. V tento deň sa konajú bohoslužby oslavujúcei jeho príchod. Celý deň jebol zasvätený odpočinku a rozjímaniu. Sviatok Božieho narodeniaBoží hod by sa mal odohrávať v rodinnom kruhu a na sviatočnej tabuli by nemala chýbať pečená hus, kačka alebo morka s kapustou a knedľami.
 

Sviatok Svätého Štefana 26.12.

Svätý Štefan bol prvomučeník, ktorý prelial svoju krv za Krista. Na Štefana chodievali kolednícikov, ktorí boli obdarovávaní niečím na zub. Táto tradícia už dnes nie je udržiavaná. Svätý Štefan je patrónom koní, a preto sa v tento deň pred východom slnka nechávalo koňom púšťať žilou, aby boli zdravéí po celý rok.
 

27.12. Sviatok Svätého Jána Evanjelistu

Ján Evanjelista bol apoštolom a učeníkom Krista a po jeho ukrižovaní sa staral o Pannu Máriu. V ten deň sa od 12. storočia nechávalo svätiť víno.
 

28.12. Sviatok mláďatiek

Tento sviatok sa oslavuje ako spomienka na detské obete kráľa Herodesa, ktorý nechal v Betleheme povraždiť všetkých chlapcov mladších ako dva roky. Údajne ich bolo 4444. Herodes tak urobil zo strachu o svoju moc potom, čo sa od Troch kráľov dozvedel o narodení budúceho židovského kráľa. Ježiša Krista.
 

Silvester 31.12.

V tento deň je bujarým veselím očakávaný a oslavovaný príchod nového roka.
 

Nový rok 1.1.

V tento deň je potrebné si uvedomiť dôležitosť dobrého začiatku, pretože "Ako na Nový rok, tak po celý rok". Na Slovensku je zvykom mať na novoročnej tabuli šošovicuku, aby sa stolovníkov v novom roku držali peniaze. Zakázaná je hydina, aby neuletelo šťastie.
 

6. 1. Traja králi

Traja králi Gašpar, Melichar, Baltazár, pohanskí mudrci z východu, išli v tento deň privítať nového kráľa Ježiška. Obdarovali ho zlatom, kadidlom a myrhou. Nápis K+M+B a rok na dverách domov znamená mená kráľov a krížiky symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu (Otca, Syna i Ducha Svätého).
 

2.2. Hromnice

Hromnicami končí vianočný čas. Ľudia si v kostoloch nechávali vysvätiť sviece, ktoré potom nazývali "hromničky". Hromničky chránili úrodu pred hromobitím a dom pred nešťastím. NaO Hromniceiach sa nemá ohovárať, kliať, tancovať ani žartovať.
Vianoce, sviatky pokoja a pohody
03.12.2019

Vianoce, sviatky pokoja a pohody

Aj vaše deti píšu listy Ježiškovi? A vy, ako rodičia sa určite snažíte detská želanie plniť, pretože nie je nič krajšie ako vidieť v detských očiach radosť. Vianoce by však nemali byť len o zháňaní darčekov, upratovaní a zhone, aby všetko bolo dokonale pripravené. Vianoce by mali byť predovšetkým sviatky pokoja a pohody, prežité s tými, ktorých máme radi.

Prečítajte si viac
Zobrazenie: 626