Poruchy pozornosti u detí

Poruchy pozornosti u detí

Publikované: 15.03.2020

Zobrazenie: 7048

Na dieťa s poruchou pozornosti okolie často nazerá ako na neposlušné a nevychované. Nie vždy je ale všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. U detí nemusí ísť o nevychovanosť či neposlušnosť, ale môže sa jednať o niektorú z porúch pozornosti. Tieto poruchy predstavujú pre rodičov a pedagógov náročnú skúšku. Deťom samotným potom veľakrát komplikujú nielen školské vzdelávanie, ale aj zaradenie do kolektívu svojich rovesníkov. K deťom s poruchou pozornosti by sa preto malo pristupovať so zhovievavosťou, trpezlivosťou a láskou.

Poruchy pozornosti, ADHD, ADD

Pozornosťou je označovaná schopnosť sústrediť duševnú činnosť po určitú dobu na konkrétnu vec alebo činnosť. S poruchami pozornosti sa spája porucha sústredenia, hyperaktivita a impulzivita. Porucha pozornosti s hyperaktivitou je označovaná odborníkmi ako ADHD. Porucha pozornosti bez hyperaktivity ako ADD. Pri podozrení na túto diagnózu je nutné navštíviť pediatra, ktorý odporučí nielen návštevu pedagogicko-psychologickej poradne, ale aj neurológa, pretože ADHD či ADD sú dôsledkom porúch v mozgu.
 

Na diagnózu upozorní hyperaktivita a impulzivita

Často bývajú tými prvými, ktorí na možnú poruchu pozornosti upozornia, pedagógovia v materskej škole. Rodičia sú upozornení predovšetkým na hyperaktivitu, impulzívnosť, nesústredenosť a popudlivosť dieťaťa. Vďaka impulzívnemu chovaniu bývajú tieto deti svojím okolím vnímané ako neposlušné a nevychované, pretože reagujú bez rozmyslu a urobia všetko, čo ich napadne. Nemôžu sa tak zapájať do rizikových aktivít, pretože nie sú schopné odhadnúť následky svojho konania.
 

ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

Pre diagnózu ADHD je typická hyperaktivita a veľké množstvo energie, ktoré dieťa nedokáže korigovať. Správanie dieťaťa sa vyznačuje rýchlym a impulzívnym správaním a neschopnosťou sústrediť sa, pretože akýkoľvek rušivý element od zadanej úlohy alebo činnosti ich môže odlákať. Tieto deti môžu byť nepozorné, zbrklé, môžu často robiť chyby v škole, počas vyučovania môžu opúšťať svoje miesto, neustále sa hrať s rôznymi predmetmi, skákať do reči a všetko bohato komentovať bez toho, aby boli vyzvané. Ďalšími príznakmi sú neznášanlivosť, neschopnosť podriadiť sa autorite, agresivita a problémy pri nadväzovaní kontaktov s rovesníkmi.
 

ADD - porucha pozornosti

Na rozdiel od viac známej ADHD je ADD podobnou poruchou, ale bez hyperaktivity. Pre deti s ADD je naopak typické, že ich aktivita je znížená. Sú okolím vnímané ako neustále zasnené, uzavreté do seba, tiché. Nie sú príliš schopné nadväzovať sociálne kontakty. ADD sa prejavuje neschopnosťou primeranej koncentrácie na určitý podnet po dostatočne dlhú dobu. Hlavným prejavom je slabá pozornosť, únava a neschopnosť dlhšieho sústredenia.
 

Poruchy pozornosti a škola

Vzhľadom k tomu, že dieťa s poruchou pozornosti pri žiadnej činnosti dlho nevydrží a nič ho dlho nebaví, je potrebné byť ako pedagóg trpezlivý. Deti majú ťažkosti pri plnení úloh a ich dokončení v časovom limite, napr. pri školskej a domácej príprave. Pre deti je riešením práce v krátkych časových intervaloch. Pedagógovia, ktorí nerozpoznajú možnú poruchu, môžu deťom zadávať neprimerané úlohy a dieťa tým veľmi stresovať. Správanie dieťaťa sa potom môže zhoršovať, pretože má pocit, že si na neho učiteľ "zasadol". Je preto veľmi dôležité, aby pedagógovia boli o poruchách pozornosti dostatočne informovaní.
 

Ako zmierňovať prejavy porúch pozornosti

Zvládanie porúch pozornosti je zacielené na zmiernenie nežiaducich prejavov, čo je náročné na čas i trpezlivosť. Vyžaduje spoluprácu dieťaťa, rodičov, školy, lekárov, psychológa, špeciálneho pedagóga, súrodencov dieťaťa apod. Metódy zvládania by mali byť efektívne, zábavné a rôznorodé, aby dokázali upútať detskú pozornosť. V prípade potreby sú lekárom indikované psychofarmaká.
 

ADHD v dospelosti

Poruchy pozornosti sa u niektorých ľudí vyskytujú vo forme celoživotných ťažkostí a podporu vyžadujú aj v dospelosti. U dospelých, rovnako ako u detí, existujú ťažkosti v podobe nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Vonkajší motorický nepokoj je ale pociťovaný skôr ako pocit vnútorného napätia a nepokoja. U dospievajúcich a dospelých sa môžu zlepšovať nežiaduce prejavy individuálnym poradenstvom, metódami koučingu a nácvikom sociálnych zručností, prípadne psychofarmakami.
 

Výživové doplnky pre deti

Výživové doplnky z rady Marťankovia Futura prispievajú deťom podľa potrieb konkrétnej vekovej kategórie. Podporujú imunitu a prirodzený rozvoj dieťaťa.
Imunita u detí, voľte prírodnú cestu
17.02.2020

Imunita u detí, voľte prírodnú cestu

Každý rodič to dobre pozná. Dieťa nastúpi do škôlky či do školy a po niekoľkých dňoch je choré. Opakované infekcie u detí sú typické v období, kedy sa imunitný systém dieťaťa prvýkrát stretáva s patogénmi, rozvíja imunitnú odpoveď a organizmus si buduje imunitnú pamäť. Do určitej miery môžeme imunitu dieťaťa ovplyvniť tým, že ju budeme posilňovať. Ako? Najlepšie prírodnou cestou.

Prečítajte si viac
Zobrazenie: 1124
Studené ruky u detí
16.02.2020

Studené ruky u detí

V každodennej praxi sa pediatri stretávajú s otázkami ohľadom chladných rúk u detských pacientov, a to nielen v chladných mesiacoch. Subjektívny pocit či objektívny nález väčšinou nie sú dôvodom pre komplexné vyšetrenie. Väčšina rodičov dieťaťu siaha na ruky a zisťuje, či mu nie je zima. Ruky ale nie sú spoľahlivým ukazovateľom a deti bývajú skôr prehriaté než podchladené. Rodičia by ale mali spozornieť, ak dochádza k farebným zmenám končatín, čo môže signalizovať vážny zdravotný problém.

Prečítajte si viac
Zobrazenie: 10839
Ako prebieha bronchitída u detí
13.06.2018

Ako prebieha bronchitída u detí

Za zápalom priedušiek stojí vo väčšine prípadov vírusová infekcia, ako napríklad nachladnutie. Táto choroba môže mať buď akútnu, alebo chronickú podobu, pričom u malých pacientov ide najčastejšie o akútnu formu. Na vznik bronchitídy sú náchylnejšie deti, ktoré trpia ďalším ochorením dýchacích ciest (napr. astmou či sennou nádchou) alebo niektorými druhmi alergií. Zápal priedušiek viac postihuje aj predčasne narodené deti, ktoré nemajú dosiaľ plne vyvinuté pľúca a imunitný systém.

Prečítajte si viac
Zobrazenie: 23966