Jar 2010

Jar 2010

Publikované: 19.07.2018

Zobrazenie: 3

Vážení a milí čitatelia,

rok 2010 je pre nás výnimočný jedným krás­nym jubileom, o ktorom sa viac dočítate aj v tomto čísle Klubu zdravia. Pri tejto príleži­tosti vám počas celého roka chceme priná­šať zaujímavé a atraktívne ponuky a akcie.

To, že ste opäť otvorili ďalšie číslo nášho spoločného časopisu, je dôkazom, že našej spoločnosti sa darí a zároveň potvrdzuje váš záujem o projekt „Klub zdravia Walmark“. Počet členov klubu má stúpajúci trend, ste jedným z jeho 139 tis. členov! Úctyhodné číslo, na ktoré sme právom hrdí. Oto viac, že práve v tomto roku oslavuje Klub zdravia Walmark 10. výročie svojho vzniku. Nikomu z nás sa nezdá, že je to už 10 rokov odvtedy, čo sme uviedli do praxe prvotnú myšlienku, ktorou bolo spustenie komplexného servi­su pre vás – našich zákazníkov a zároveň poskytnutie výhody vo forme WK ako poďa­kovania za vernosť a lojalitu k našej firme.

Ak sa vám zdá, že toto vydanie časopisu sa líši od tých predchádzajúcich, máte prav­du. Pretože toto je špeciálne narodeninové vydanie!

Pripravili sme pre vás rozhovor so skvelou herečkou Zdenou Studenkovou, rozhovory s aktívnymi členmi Klubu zdravia - ich rady, skúsenosti a odporúčania. V skratke vám predstavíme knihu nášho dlhoročného spo­lupracovníka MUDr. Cabana, v ktorej spísal svoje príbehy zo štúdia, života, lekárskej praxe, ale aj z ciest po svete so športovca­mi. Zaujímavým spôsobom vám vysvetlíme, prečo je pre náš organizmus dôležitá DHA a kde všade ju nájdete. Prinášame vám aj informácie o produktoch a novinkách v našom portfóliu. Dovolím si vás upozorniť na jeden z produktov, ktorý vám pomôže chrániť sa pred chrípkou, Viruspet. Je to gél na ruky s antimikrobiálnym a antivírusovým zložením, s použitím kedykoľvek a kdekoľvek bez mydla a vody. Gél dosiahol vynikajúce výsledky aj v teste na vírusy H1N1.

Ako to už pri správnej oslave býva, prijí­majú sa gratulácie a darujú sa darčeky. Preto sme v tomto narodeninovom vydaní pripravili exkluzívne pre vás, členov klubu zdravia, okrem iných akcií aj darčekový šek na bonus k vášmu nákupu. Oslavy 10. naro­denín sa budú niesť celým rokom a už teraz sa môžete tešiť na ďalšie príjemné prekvape­nia počas celého roka.

A, prosím, nezabúdajte, že viac ako inokedy platí v týchto časoch staré známe: „Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci“. Práve v oblasti zdravia a prevencie je dôle­žité siahať po výrobkoch renomovaných zna­čiek, medzi ktoré Walmark bezpochyby patrí a ktorý vám už dlhoročne garantuje vysokú kvalitu za prijateľnú cenu.

Želám vám, aby vás starosti a trampoty obchádzali, aby ste celý rok zažívali šťastie a pohodu v osobnom, ale aj pracovnom živo­te a budem rád, keď nám aj naďalej zachová­te vašu priazeň.

Za celý redakčný tím

Ing. Radim Mládenek,  riaditeľ spoločnosti

Stiahnuť súbor:
mag_2010-2 pdf | 7,7 MB