Vápnik a chudnutie

Vápnik a chudnutie

Publikované: 13.06.2012

Zobrazenie: 215

Denné užívanie vápnika, či už s vitamínom D alebo bez neho, pomáha znižovať množstvo telesného tuku a udržiavať svalovú hmotu.

Podľa výsledkov publikovaných v odbornom časopise Nutrition & Metabolism, sekundárna analýza dát dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej randomizovanej štúdie preukázala, že 1 400 alebo 1 500 miligramov vápnika denne, s vitamínom D3 alebo bez neho, malo pozitívny vplyv na zníženie množstva brušného tuku a na zväčšenie aktívnej svalovej hmoty.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej pracovnej skupiny pre obezitu trpí celosvetovo viac ako 300 miliónov dospelých ľudí obezitou.

Vedci skúmali 870 žien po menopauze s vekovým priemerom 66 rokov a s priemernou hodnotou BMI 28,8 kg/m2. Ženy boli náhodne zaradené do jednej z troch skupín: v prvej skupine boli podávané dve kapsule obsahujúce placebo, v druhej skupine bol podávaný výživový doplnok obsahujúci kombináciu vápnika a placeba a v poslednej skupine užívali ženy vápnik obohatený o 1 100 IU (medzinárodných jednotiek) vitamínu D3.

Zatiaľ čo medzi skupinami neboli zistené žiadne výrazné rozdiely v hodnotách BMI, v skupinách užívajúcich vápnik bol zaznamenaný menší nárast brušného tuku. V skupine užívajúcej vápnik bol zaznamenaný nárast brušného tuku o 2,4 percent, v skupine užívajúcej vápnik obohatený vitamínom D o 1,4 percent a v skupine užívajúcej placebo bol naopak zaznamenaný nárast o 5,4 percent.

Skupiny užívajúce vápnik si navyše udržali vyššie percento aktívnej svalovej hmoty ako skupina užívajúca placebo. Svalová hmota bola zredukovaná o 0,6 percent v skupine užívajúcej vápnik a o 1 percento v skupine užívajúcej vápnik obohatený o vitamín D, zatiaľ čo v skupine užívajúcej placebo došlo k redukcii svalovej hmoty o 2,1 percent.

Čo sa týka potenciálneho mechanizmu, výsledky kanadskej štúdie poukazujú na skutočnosť, že vápnik má pravdepodobne vplyv na chuť do jedla.

Zdroj: Nutrition & Metabolism
2010, 7:62
“The effect of calcium and vitamin D supplementation on obesity in postmenopausal women: secondary analysis for a large-scale, placebo controlled, double-blind, 4-year longitudinal clinical trial”
Autori: J. Zhou, L-J. Zhao, P. Watson, Q. Zhang, J.M. Lappe