Užívanie  zinku zmierňuje symptómy nachladnutia

Užívanie zinku zmierňuje symptómy nachladnutia

Publikované: 31.10.2011

Zobrazenie: 9

Výživové doplnky obsahujúce zinok môžu znížiť závažnosť a trvanie nachladnutia. Nová recenzia uvádza, že zinok  vo forme sirupu, pastiliek alebo tabliet, užívaný od prvého dňa nástupu nachladnutia, môže zmierniť závažnosť a dĺžku trvania choroby.

Preskúmaním pätnástich klinických štúdií sa zistilo, že pacienti užívajúci zinok mali menej príznakov nachladnutia po siedmich dňoch v porovnaní s placebo skupinou.

Prechladnutie je jednou z najrozšírenejších chorôb na svete. Odhaduje sa, že dospelí trpia nachladnutím 2 – 4-krát ročne, zatiaľ čo deti v škole až 12-krát počas roka.

Autori urobili rešerše zo štúdií, v ktorých sa užíval zinok najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo v priebehu najmenej piatich mesiacov. Do hodnotenia bolo zahrnutých trinásť terapeutických štúdií (966 účastníkov)  a dve štúdie, ktoré sa zaoberali prevenciou (394 účastníkov).

Súhrn výsledkov štúdií ukázal, že zinok znižuje trvanie a závažnosť príznakov nachladnutia, ak sa používa terapeuticky (na liečbu). Ďalej vedie aj k zníženiu výskytu prechladnutí, školskej absencie a užívania antibiotík u detí pri jeho preventívnom užívaní.

 

Zdroj: The Cochrane Collaboration,
Cochrane Database of Systematic Reviews, doi: 10.1002/14651858.CD001364.pub3.
“Zinc for the common cold”
Autori: M. Singh & R.R. Das