Vápnik a vitamín D a zdravie kolorekta

Vápnik a vitamín D a zdravie kolorekta

Publikované: 28.04.2010

Zobrazenie: 7

Podľa štúdie publikovanej v časopise Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention môžu doplnky vápnika a vitamínu D podporovať zdravie buniek hrubého čreva a konečníka

Zistilo sa, že kombinácia minerálov a vitamínov môže normalizovať zdravie buniek v hrubom čreve a konečníku.

Výskumníci z Emory University, University of Minnesota,  National Cancer Institute a National Institutes of Health realizovali pilotnú, randomizovanú, dvojito zaslepenú, placebom kontrolovanú klinickú štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 92 mužov a žien s anamnézou nezhubného nádoru hrubého čreva a konečníka.  Výskumníci náhodne vybraným účastníkom podávali vápnik (2,0 g) a / alebo vitamín  D3 (800 IU), alebo placebo počas šiestich mesiacov.  Markery zdravých buniek sa zvýšili o 201, 242 a 25 percent v prípade podávania vápnika, vitamínu D, vápnika a vitamínu D v porovnaní s placebom. 

Potenciálny  prínos pre túto kombináciu vo vzťahu ku kolorektálnemu karcinómu je však trocha kontroverzný, niektoré štúdie preukazujú prínos, zatiaľ čo ostatné správy vykazujú nulové výsledky.

Zdroj:  Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
November 2009, Volume 18, Pages 2933-2941 , doi:10.1158/1055-9965.EPI-09-023
“Effects of Vitamin D and Calcium on Proliferation and Differentiation In Normal Colon Mucosa: a Randomized Clinical Trial”
Autori: V. Fedirko, R.M. Bostick, W.D. Flanders, Q. Long, E. Sidelnikov, A. Shaukat, C.R. Daniel, R.E. Rutherford, J.J.Woodard