Vitamíny a minerálne látky môžu znížiť  riziko vzniku ekzémov u detí

Vitamíny a minerálne látky môžu znížiť riziko vzniku ekzémov u detí

Publikované: 13.04.2010

Zobrazenie: 17

Podľa novej štúdie môže zvýšený príjem betakaroténu, vitamínu E, kyseliny listovej a železa znížiť riziko atopickej dermatitídy (AD).

Podľa zistenia uverejneného v European Journal of Clinical Nutrition mali deti s najvyšším priemerným príjmom týchto štyroch  živín podstatne nižšie riziko atopickej dermatitídy ako deti s ich najnižším priemerným príjmom.

Atopická dermatitída sa vyznačuje výrazným svrbením, sčervenaním a je jedným z prvých príznakov alergie v prvých dňoch života.

Vedeckí pracovníci prijali do štúdie 180 päťročných detí s atopickým ekzémom a 242 päťročných detí bez atopického ekzému a posudzovali ich stravovanie potravinovým frekvenčným dotazníkom. Deťom tiež odobrali krv a stanovili hladiny vitamínov rozpustných v tukoch (retinol, alfa tokoferol, betakarotén) a tiež hladinu vitamínu C.    

Výsledky ukázali, že riziko atopického ekzému je o 56 percent nižšie u detí s najvyšším priemerným príjmom betakaroténu. Okrem toho príjem vitamínu E, kyseliny listovej a železa potravou je spojený so 67, 63 a 61-percentným znížením rizika atopického ekzému.  Z krvných vzoriek sa zistilo, že vyššia priemerná hladina alfa-tokoferolu v krvi je spojená s 36-percentne nižším rizikom vzniku AD.

Výskumníci komentovali možný mechanizmus tohto účinku tak, že reaktívne formy kyslíka zo znečisteného životného prostredia môžu podporovať oxidačné poškodenie proteínov v najvrchnejšej vrstve kože a tým zhoršovať AD.

Zdroj: European Journal of Clinical Nutrition
Publikované online, doi:10.1038/ejcn.2009.148

“Antioxidant nutrient intakes and corresponding biomarkers associated with the risk of  atopic dermatitis in young children”
Autori: S-Y Oh, J Chung, M-K Kim, S O Kwon, B-H Cho