Omega-3 mastné kyseliny predstavujú potenciálny prínos pre skupinu obyvateľstva so zvýšeným rizikom ochorenia obličiek. " />
Omega-3 mastné kyseliny môžu posilniť zdravie obličiek u diabetikov

Omega-3 mastné kyseliny môžu posilniť zdravie obličiek u diabetikov

Publikované: 09.04.2010

Zobrazenie: 436

Omega-3 mastné kyseliny predstavujú potenciálny prínos pre skupinu obyvateľstva so zvýšeným rizikom ochorenia obličiek.

Funkcia obličiek sa hodnotí na základe merania hladiny kreatinínu. Vysoká hladina kreatinínu svedčí o poškodení funkcie nefrónov v obličkách. Nová štúdia uviedla, že omega-3 mastné kyseliny vedú k významnému poklesu jeho hladiny u diabetikov, čo naznačuje potenciálny prínos pre skupinu obyvateľstva so zvýšeným rizikom ochorenia obličiek.

Do štúdie bolo prijatých 97 ľudí s diabetom 2. typu a títo ľudia boli náhodne rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala 12 týždňov rybí olej (4 g denne, obsahujúce 42 % ikozánpenténovej kyseliny a 25 % dokozahexaénovej kyseliny), druhá skupina dostávala placebo (olivový olej).

Na konci štúdie boli jediné merateľné rozdiely v hladine kreatinínu, ktorá bola signifikantne nižšia v skupine dostávajúcej rybí olej.

Zdroj: Diabetic Medicine
Volume 27, Issue 1, p. 54-  60
„Fish-oil supplement has neutral effects on vascular and metabolic function but improves renal function in patients with Type 2 diabetes mellitus"

Autori: C.-Y. Wong, K.-H. Yiu, S.-W. Li, S. Lee, S. Tam, C.-P. Lau, H.-F. Tse