Probiotiká môžu zmierňovať  symptómy prechladnutia  a chrípky

Probiotiká môžu zmierňovať symptómy prechladnutia a chrípky

Publikované: 21.09.2009

Zobrazenie: 91

 Každodenná suplementácia laktobacilmi a bifidobaktériami môže znížiť u detí výskyt symptómov  prechladnutia a chrípky až o 50 %.

 Podľa štúdie publikovanej v Pediatrics bola kombinácia dvoch druhov probiotík spojená so znížením výskytu horúčky o 73 percent, znížením výskytu nádchy o 59 percent a výskytu kašľa o 62 percent.

Každodenné užívanie suplementov obsahujúcich probiotické baktérie počas zimných mesiacov sa ukázalo ako bezpečná a účinná cesta k zníženiu epizód horúčky, vodnatého výtoku z nosa a kašľa. Navyše došlo k zníženiu preskripcie antibiotík a znížil sa aj počet dní, keď boli deti mimo školy.

Štúdie sa zúčastnilo 326 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Deti boli náhodne rozdelené do troch skupín a dostávali 2-krát denne počas 6 mesiacov buď  L.acidophilus NCFM, kombináciu  L.acidophilus NCFM  a Bifidobacterium lactis Bi-07 alebo placebo.

 Aj keď zníženie incidencie preskripcie antibiotík bol zaznamenané v predchádzajúcich štúdiách, táto štúdia bola prvá, ktorá dokázala väčšiu účinnosť kombinácie probiotík v porovnaní s jednodruhovým preparátom.

V skupine dostávajúcej jeden druh probiotík došlo k skráteniu trvania  symptómov o 32 percent, v skupine dostávajúcej obidva druhy probiotík došlo k zníženiu o 48 percent.

 Zdroj:
Pediatrics, 2009, Volume 124: e172-e179.
„Probiotics Effects on Cold and Influenza-Like Symptom Incidence and Duration in Children“
Authors: G.J. Leyer, S. Li, M.E. Mubasher, C. Reifer, A.C. Ouwehand