Vitamín B1 môže zlepšiť zdravie obličiek diabetikov

Vitamín B1 môže zlepšiť zdravie obličiek diabetikov

Publikované: 12.01.2009

Zobrazenie: 93

Podľa výsledkov novej štúdie z Anglicka a Pakistanu môže podávanie vysokých dávok vitamínu B1 chrániť obličky pred poškodením, čím je ohrozená tretina diabetikov.

Denné podávanie 300 miligramov tiamínu ( vitamínu B1) počas troch mesiacov viedlo k zníženiu vylučovania albumínu u diabetikov druhého typu o 41 % oproti hodnotám na začiatku štúdie. Výsledky štúdie tiež dokázali, že 35 % pacientov s mikroalbuminúriou  sa vrátilo po liečbe tiamínom k normálnym hodnotám.

Mikroalbuminúria je stav, pri ktorom veľmi malé množstvo albumínu ( najpočetnejšej bielkoviny v ľudskom krvnom sére) prechádza obličkami do moču. Tento stav je jedným z prvých príznakov rozvíjajúceho sa poškodenia obličiek u diabetikov. „V tejto pilotnej štúdií podávanie vysokých dávok tiamínu viedlo k zníženiu vylučovania albumínu močom u pacientov s diabetom druhého typu s mikroalbuminúriou,“ napísali vedci v časopise Diabetológia. „Podávanie vysokých dávok tiamínu môže priniesť zlepšenie liečby diabetickej nefropatie v počiatočných štádiách.“

 

Táto štúdia znovu potvrdila dôležitosť vitamínu B1 a my v tomto zmysle musíme zvýšiť povedomie verejnosti,“ povedala doktorka Naila Rabbani, hlavná autorka štúdie, z univerzity vo Warvicku,.

Ďalší prínos tiamínu

Tí istí vedci z Warvicku už vlani oznámili, že doplnky s tiamínom môžu zlepšiť zdravie ciev u diabetikov. Ako bolo tiež publikované v časopise Diabetológia, hlavný autor Paut Thornalley so spolupracovníkmi zistili, že u diabetikov ako prvého, tak druhého typu je znížená koncentrácia tiamínu v krvi o 75 % oproti normálu. Tento výskum, financovaný Britskou charitou pre diabetes, zdôraznil schopnosť doplnkov s tiamínom znižovať riziko mikrovaskulárnych (cievnych) komplikácií u diabetikov.

 

 Zdroj:

 Diabetologia Publikované online, doi: 10.1007/s00125-008-1224-4

“High-dose thiamine therapy for patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: a randomised, double-blind placebo-controlled pilot study”. Authors: N. Rabbani, S.S. Alam, S. Riaz, J.R. Larkin, M.W. Akhtar, T. Shafi, P.J. Thornalley