Multivitamíny a minerály pomáhajú mozgovej činnosti detí

Multivitamíny a minerály pomáhajú mozgovej činnosti detí

Publikované: 11.12.2008

Zobrazenie: 2

Denné podávanie multivitamínov a minerálnych látok môže zlepšovať mozgové funkcie detí. To naznačujú výsledky novej štúdie britských a austrálskych vedcov. Zistilo sa, že dvanásť týždňov podávania vitamínov a minerálov deťom zvýšilo podľa výsledkov publikovaných v British Journal of Nutrition ich skóre pozornosti.

 Do randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie bolo zaradených  81 detí (priemerný vek 11 rokov). Účastníci boli náhodným výberom zaradení  na dvanásť týždňov  buď do skupiny užívajúcej  multivitamínový prípravok s minerálmi alebo do skupiny kontrolnej, užívajúcej placebo. Poznávacie schopnosti boli merané  pomocou batérie laboratórnych psychologických testov. Meranie sa robilo pred začatím štúdie,  po jednej a troch hodinách po užití prvej dávky a po uplynutí 12 týždňov.

Autori štúdie uvádzajú, že deti zo skupiny „vitamín/minerál“ boli oveľa presnejšie vo dvoch testoch pozornosti. Prvé náznaky zlepšenia boli prekvapivo zaznamenané už prvý deň, tri hodiny po podaní prvej dávky. Na druhej strane neboli spozorované účinky na náladu detí, doplňujú.

„Kombinácia vitamínov, minerálov a aminokyselín, obsiahnutých v prípravku podávanom v tejto štúdii nedovoľuje, aby zistené výsledky boli priradené účinku ktorejkoľvek zložky samostatne,“ napísali vedci. „Nasledujúce práce v tejto oblasti by mali preskúmať jednotlivé zložky oveľa podrobnejšie, možno so zameraním na pozornosť, zahŕňajúc ako akútne, tak dlhodobé vyhodnotenie,“ dodávajú.

 Zdroj: British Journal of Nutrition
November 2008, Volume 100, Pages 1086-1096, doi:10.1017/S0007114508959213
“Cognitive and mood effects in healthy children during 12 weeks' supplementation with multi-vitamin/minerals”
Authors: C.F. Haskell, A.B. Scholey, P.A. Jackson, J.M. Elliott, M.A. Defeyter, J. Greer, B.C. Robertson, T. Buchanan, B. Tiplady, D.O. Kennedy