Omega-3 DHA je nádejou pre ľudí s ekzémom

Omega-3 DHA je nádejou pre ľudí s ekzémom

Publikované: 11.12.2008

Zobrazenie: 209

Denné podávanie omega-3 nenasýtenej  mastnej kyseliny dokosahexaenovej (DHA) môže podľa výsledkov novej štúdie  zlepšovať príznaky ekzému.

Podľa výsledkov štúdie publikovanej v odbornom časopise British Journal of Dermatology došlo po osemtýždňovom podávaní doplnkov stravy s obsahom DHA k zlepšeniu stavu o 23 %. Tento výsledok súčasne sprevádzal významný pokles hladiny zápalových markérov.

„V tejto dvojito zaslepenej štúdii s náhodným výberom, kontrolovanej placebom sme dokázali, že denné podávanie 5,4 g omega-3 nenasýtenej mastnej kyseliny DHA viedlo ku klinicky významnému zlepšeniu stavu atopického ekzému v porovnaní so vstupnými hodnotami,“ napísali vedci vedení Margittou Worm z berlínskej univerzitnej nemocnice Charite.

Do štúdie bolo zaradených 53 osôb s atopickým ekzémom (priemerný vek 26,6 rokov), ktoré boli náhodným výberom zaradené buď do skupiny užívajúcej denne 5,4 g DHA, alebo placebo (nasýtené mastné kyseliny so zhodnou kalorickou hodnotou).

Po ôsmich týždňoch Wormová a spolupracovníci zistili, že hodnoty testu závažnosti atopického ekzému (SCORAD) sa znížili z 37,0 na 28,5 v skupine užívajúcej DHA a z 35,4 na 33,4 v kontrolnej skupine.

Známky zápalu a imunitnej odpovede, ktoré sa merali hladinou imunoglobulínu E (IgE), boli znížené len v skupine užívajúcej DHA.

Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, predovšetkým EPA (eicosapentaenová) a DHA sú známe pre svoju schopnosť napomáhať správnu funkciu mozgu a chrániť zdravie srdca.

Táto nová štúdia ukazuje, že mastné kyseliny môžu byť prínosom aj pre ľudí s atopickým ekzémom, hoci vedci zdôrazňujú, že na potvrdenie týchto výsledkov bude potrebné zorganizovať rozsiahlejšie štúdie.

  Zdroj:  "Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial"; C. Koch, S. Dölle, M. Metzger, C. Rasche, H. Jungclas, R. Rühl, H. Renz, M. Worm; British Journal of Dermatology; Volume 158, Issue 4, Page 786-792