Omega-3 zvyšuje  pravdepodobnosť prežitia  u pacientov s postihnutím  srdca

Omega-3 zvyšuje pravdepodobnosť prežitia u pacientov s postihnutím srdca

Publikované: 16.10.2008

Zobrazenie: 9

Denný príjem nenasýtených mastných kyselín omega-3 môže u pacientov so zlyhávaním srdca znížiť úmrtnosť a nutnosť hospitalizácie z kardiovaskulárnych dôvodov, hovoria výsledky novej štúdie.

V porovnaní so skupinou užívajúcou placebo bolo pozorované zníženie úmrtnosti o deväť percent a nutnosti hospitalizácie z kardiovaskulárnych príčin o osem percent u pacientov so zlyhávaním srdca, prijímajúcich omega-3 mastné kyseliny.

Talianski výskumníci zaradili do štúdie GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico) pacientov so srdcovým zlyhávaním z celého Talianska. Výsledky boli zverejnené online ešte pred ich publikovaním v časopise The Lancet.

„Dokázali sme, že omega-3 nenasýtené mastné kyseliny (...) sú účinné a bezpečné v širokej populácii pacientov so zlyhávaním srdca rôzneho pôvodu, ktorým sa poskytuje štandardná liečebná starostlivosť v talianskych nemocniciach a lekárskych ambulanciách,“ napísali výskumníci vedení profesormi Luigim Tavazzim a Giannim Tognonim z GISSI-HF koordinačného centra vo florentskom výskumnom centre ANMCO a Inštitútu Maria Negriho v Miláne. 

„Vzhľadom na to, že sme vyzvali všetky talianske kardiologické centrá zúčastniť sa  na tejto štúdii, a väčšina z nich sa zapojila, výsledky naznačujú to, k čomu pravdepodobne dochádza v reálnom živote počas niekoľkoročného súčasného podávania niekoľkých rôznych liekov.“

O omega-3 mastných kyselinách sa vie, že majú široké spektrum priaznivých účinkov na zdravie, zahŕňajúc do toho zníženie rizika kardiovaskulárnych chorôb a niektorých typov rakoviny, priaznivý vplyv na vývoj plodu počas tehotenstva, na zdravie kĺbov a zlepšenie celkového stavu a nálady.

Zatiaľ čo niekoľko epidemiologických aj experimentálnych štúdií popisovalo priaznivý vplyv omega-3 mastných kyselín na kardiovaskulárne choroby, výskumníci zistili, že sa nerobila žiadna rozsiahlejšia štúdia, ktorá by sa zaoberala účinnosťou omega-3 mastných kyselín pri zlyhávaní srdca.

Popis štúdie

So zámerom vyplniť túto medzeru, zaradili talianski výskumníci do štúdie 6 975 pacientov s chronickým zlyhávaním srdca a pomocou náhodného výberu rozdelili pacientov na tých, ktorí dostávali dennú dávku omega-3 mastných kyselín (850 – 882 mg kyseliny  eikozapentaenovej = EPA a kyseliny dokozahexaenovej = DHA v podobe etylesterov v pomere 1:1,2 , alebo placebo počas 3,9 roka.

Na konci tejto randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie bolo zaznamenaných 955 úmrtí z najrôznejších príčin v skupine užívajúcej omega-3, zatiaľ čo  v skupine s placebom 1 014. Tento výsledok sa rovná deväťpercentnému relatívnemu zníženiu rizika v skupine omega-3.

Navyše v skupine omega-3 (1 981, teda 57 %) bolo hospitalizovaných z kardiovaskulárnych dôvodov menej pacientov ako v skupine užívajúcej placebo (2 053, čiže 59 %). To sa rovná relatívnemu zníženiu o 8 % v skupine užívajúcej omega-3 mastné kyseliny, povedali výskumníci.

„Naša štúdia dokázala, že dlhodobé podávanie 1 gramu omega-3 nenasýtených mastných kyselín bolo účinné ako v znižovaní úmrtnosti z najrôznejších príčin, tak aj v znižovaní nutnosti hospitalizácie pre kardiovaskulárne dôvody,“ uzatvárajú výskumníci.

V sprievodnom komentári povedal dr. Gregg Fonarow z Ahmanson-UCLA Cardiomyopathy Center v Los Angeles: „I keď zlepšenia klinických hodnôt boli len mierne, doplňovala výsledky iných liečebných postupov, ktoré sú štandardom v starostlivosti o pacientov so zlyhávaním srdca. Táto liečba bola bezpečná a dobre znášaná.“

„Zatiaľ čo pretrvávajú otázniky okolo mechanizmu účinku, optimálneho dávkovania a formy, podávanie omega-3 mastných kyselín môže doplniť možnosti vedecky podloženej liečby na predĺženie života pacientov so zlyhávaním srdca.“

Zdroj:

The Lancet
Publikovaný online pred vytlačením 31. augusta  2008

(doi:10.1016/S0140-6736(08)61239-8)
“Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial”
Authors: GISSI-HF investigator

Komentár:

The Lancet
Publikovaný online pred  vytlačením  31. augusta  2008

(doi: 10.1016/S0140-6736(08)61241-6)
“Statins and n-3 fatty acid supplementation in heart failure”
Author: G.C. Fonarow